annons
Hem » Artiklar » Logistik » Järnvägsfrämjandet i skarpt debattinlägg mot cabotage

Järnvägsfrämjandet i skarpt debattinlägg mot cabotage

Cabotagereglerna tillåter att en utländsk lastbil som kommer med gods till Sverige får stanna tre dagar för att ta upp returgods. Det är dock regler som inte följs upp, utan det har har blivit en laglös marknad, konstaterar Järnvägsfrämjandet i ett debattinlägg.

Genom att betala oskäliga löner och inte skatta i Sverige kan man bjuda under all annan godstrafik. Det slår hårt mot svensk åkerinäring och godstrafik på järnväg, skriver föreningen och fortsätter:

Lastbilar betalar en eurovinjett på 34 800 kronor, som gäller hela Europa. De utländska bilarna skattar inte i Sverige och tankar oftast utomlands, i den mån de inte är här permanent illegalt, eftersom det är billigare. Det är tveksamt om skatterna ens för svenska lastbilar betalar för det vägslitage och de olyckor de orsakar. Mot det skall ställas tågoperatörerna som drabbas av ökande banavgifter och som snart måste rusta upp loken för dyra pengar för att klara införandet av signalsystemet ERTMS, som Trafikverket opåkallat genomdriver.

Transportarbetarförbundet försöker få stopp på oskäliga arbetsvillkor och brott mot körtidsregler för de utländska chaufförerna. Många utländska lastbilar kör inte bara tillfälligt i Sverige som cabotagereglerna tillåter, utan mer permanent, med särskilda verkstäder i landet de anlitar. Det finns också utlandsregistrerade verkstadsbussar som service åt bilar som vistas här illegalt på rastplatserna och stör dem som söker vila. Utländska lastbilar står permanent uppställda i Sverige, och chaufförerna åker dit från utlandet hit för sina körpass. Bilarna kör efter fasta rutter genom landet.

Senast har Transport polisanmält ett företag registrerat i Lettland, Samskip van Dieren multimodal, och kallat det till förhandling, men det vägrar företaget, och det syns de kunna göra utan risk. Man har också anmält ett slovakiskt åkeri med 100 bilar i Sverige som kör med svältlöner.

Danska åkeriet Kim Johansen använder bulgariska chaufförer för postens transporter över Öresund. Lönekostnaden för en bulgarisk chaufför än mindre än fjärdedelen mot för en svensk. Statliga Jernhusen använder utländska bilar för transporterna från kombiterminalerna där tåggodset blir bilgods. Även IKEA använder utländska bilar.

EU har skärpt reglerna för cabotagekörning. Bland annat skall man inte bara kunna köra till Norge och vända för att få nya tre dagar. Men reglerna är en papperstiger. Att de efterföljs kontrolleras inte. Det finns inte spaningsresurser. Eventuella sanktionsavgifter som Transportstyrelsen kan utfärda på 40 000 kronor avskräcker ingen.

En kilometerskatt skulle göra situationen rättvisare för svenska åkerier och tågoperatörer, och göra att utländska bilarna betalar åtminstone något i Sverige. Polisen måste få resurser för att kunna övervaka att cabotagereglerna följs och beivra brott mot dem.

Som det nu är ges det stöd till laglös verksamhet. Priserna pressas ner, så att järnvägen slåss ut. Tågoperatörerna får så små marginaler att de inte kan göra de investeringar som behövs för konkurrenskraftig verksamhet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*