annons
Hem » Artiklar » Kampanj ska minska olyckorna
arbetsmiljöverket

Kampanj ska minska olyckorna

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen, som till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning av fordon i tjänst.

Under de senaste fem åren har mer än en person varannan månad omkommit i arbetsolyckor på vägar eller med fordon inblandade. De största arbetsmiljöriskerna är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag. För att öka medvetenheten om riskerna, genomför Arbetsmiljöverket tre inspektionssatsningar bland nästan 600 företag som befinner sig på vägarna.

Bland annat riktar sig kampanjen till de som utför transporter i stadsmiljö som medför många risker. Till exempel trånga gator med dåliga vändmöjligheter och brist på lastzoner. Det finns även risker för belastningsskador när tidspress och svårigheter att kunna ha rullande hantering är vardag för yrkesgruppen. Flera aktörer är ofta inblandade i leveranskedjan, från åkerier och grossister till mottagare som butiker, hotell eller restauranger. Efter sommaren kommer cirka 200 företag över hela landet att besökas i projektet ”Säkra leverensvägar och varumottagning”.

– Det finns stress och oro bland chaufförer i olika trafiksituationer, särskilt under leveranser vid skolgårdar då många barn är i rörelse. Förutom trafiken är det mycket att vara uppmärksam på, samtidigt som det ofta är ett pressat tidschema, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

En annan utsatt grupp som kampanjen riktar sig emot är bilbärgare. Vid bilbärgning på vägar finns många faror och det finns ett flertal kända dödsolyckor och svåra påkörningsolyckor av både anställda och fordon. Ett sätt att skydda de som utför servicearbeten på väg är TMA- eller TA-skydd som fungerar som en skyddsbarriär.

– Som en del i denna inspektion kommer vi se över och ta fram förslag på var och när Arbetsmiljöverket ska ställa krav på skyddsbarriärer. Vi vill också öka branschens kunskap om risker och hur man som arbetsgivare kan göra riskbedömningar när man utför bärgningsarbeten på väg, säger Gabriel Sanz.

Inom ramen för projektet ”Säkerhet vid servicearbete på väg” ska samtliga företag inom bärgning för landtransport inspekteras i landets västra och södra delar, totalt cirka 60 företag.

Samtliga inspektioner i projekten kommer att genomföras mellan 1 april och 1 november 2015. Både stora och små företag kommer besökas, men mindre företag kommer troligtvis vara mest representerade enligt pressmeddelandet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*