annons
Hem » Artiklar » Miljö

Miljö

Leyland lever och levererar eldrivna lastbilar

Storbritannien gör en storsatsning på utsläppsfria transporter och då eldrivna fordon i olika storlekar i första hand. Leyland Trucks kommer att delta i ett projekt som är utformat för att underlätta övergången till batteri och eldrivna fordon för operatörer i Storbritannien. Totalt kommer 20 stycken DAF LF 19-ton rigids, tillsammans med den nödvändiga laddningsinfrastrukturen, utrustas med dataloggningsutrustning och användas för ...

Läs mer »

Scania ökar försäljningen och ingår samarbete om laddinfrastruktur

Återhämtningen har fortsatt under årets andra kvartal och såväl orderingång som leveranser steg kraftigt i jämförelse med föregående år, berättar Scania i ett pressmeddelande som lyder, där man även berättar om ett samarbete med Volvo och Daimler om laddinfrastruktur för tunga fordon och en ökad produktionskapacitet för eldrivna lastbilar. Så här lyder pressmeddelandet: Sammanfattning av de sex första månaderna 2021 ...

Läs mer »

Lyckade försök med klimatvänlig asfalt

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen.Genom att byta ut en del av bitumen, som framställs av råolja och är en fossil produkt, mot lignin, som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck. Vid Loka Brunn på väg 205 i Bergslagen har ett större ...

Läs mer »

GLC satsar på el och biogas

Västsvenska GLC (Göteborgs Lastbilcentral) satsar vidare på att bli 100% fossilfria. GLC har tecknat ett avtal med ICA om att köra eldrivna kyl- och frystransporter. Dessutom bygger man ny tankstation för fossilfri biogas, berättar företaget i en pressrelease. Lastbilarna som drivs med 100% el kommer att trafikera rutterna mellan ICA:s nyöppnade e-handelslager i Arendal till livsmedelsbutiker i västra Sverige. – ...

Läs mer »

Peugeot Partner för eldriven närdistribution

Nya Peugeot e-Partner är presenterad och Peugeot släpper nu de 500 första svenska produktionsplatserna för förtursbokning. – Det har varit ett fantastiskt mottagande av nya Peugeot e-Partner på den svenska marknaden. Fler och fler företag ser fördelarna med att köra en elektrisk transportbil från Peugeot, inte bara med tanke på den ljud- och vibrationsfria körupplevelsen men också den totala ägandekostnaden ...

Läs mer »

EU:s prioriterade transportnät

Nu omfattas hela Stockholm-Mälarregionen i EU:s prioriterade transportnät. Efter ett beslut i Europaparlamentet förlängs den europeiska stomnätskorridoren ”ScanMed” från Örebro och Stockholm mot Västmanland, Uppsala och Gävleborg och vidare mot norra Sverige. Beslutet gör att regionerna och kommunerna längs stråket kan söka EU-medel för infrastruktursatsningar, får vi veta i ett pressmeddelande. – Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt skandinaviskt transportnav med stor ...

Läs mer »

Helgläsning om tekniken bakom Volvos eldrivna lastbilar

Volvo Lastvagnar är redo att vara katalysator för ett snabbt byte till mer hållbara transporter och ett stort uppsving i elektrifiering av tunga vägtransporter, genom sina nyligen lanserade lastbilar Volvo FH, FM och FMX Electric. Tack vare banbrytande teknologi som delas på gemensamma plattformar, är de mycket väl anpassade för ett stort urval olika transportuppdrag. Det möjliggör en enklare start ...

Läs mer »

Vätgastankställe i Linköping vid E4 förbereds

Tekniska verken i Linköping och Linköpings kommun undersöker nu förutsättningarna för en eventuell anslutning till Nordic Hydrogen Corridor. Kommunen blir därmed den fjärde av åtta städer i landet, som visat intresse för att kvalificera sig som nod i en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna, berättas i en pressrelease. Nordic Hydrogen Corridor (NHC) är ett initiativ för vätgas inom transport ...

Läs mer »

Säkrare soptömning med JOAB

JOAB har i samarbete med Affärsverken Karlskrona tagit fram världens första sidlastare för delade kärl. I konceptet finns en nydesignad avdelare som gör att man med lätthet kan hantera två fraktioner istället för som tidigare bara en fraktion.   Som tillägg till detta finns även en speciellt framtagen arm som kan stänga en fraktion för att individuellt kunna väga fraktionerna ...

Läs mer »

Maximalt utnyttjad lastkapacitet med digital tjänst

NCC har testat en digital tjänst som under det första år som tjänsten använts i Trafikverkets projekt Västlänken, delprojekt Centralen, resulterat i 1600 färre lastbilstransporter till och från projektet i centrala Göteborg. Testet som skett i samarbete med Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor har resulterat i sänkningar av både utsläpp av ...

Läs mer »

Bosch levererar delar till Volvos och Mercedes bränslecellsbilar

  Bosch ingår ett långsiktigt leveransavtal med cellcentric, ett 50/50-samriskbolag mellan Daimler Truck AG och Volvokoncernen. Avtalet gäller elektriska luftkompressorer med integrerad kraftelektronik. Kompressorerna är avsedda att användas i bränslecellssystem för tunga lastbilar och andra applikationer på landsväg och i terräng. Serietillverkning kommer att inledas i mitten av decenniet. Bränsleceller har börjat tillämpas på vägar runt om i världen. För ...

Läs mer »

Regionerna ger löfte om snabbare elektrifiering

Under gårdagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med regionala representanterna Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för båda län, ett elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg. Löftet ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil. Bakgrunden är att infrastrukturminister Tomas Eneroth under dagen träffade flera regioner digitalt för att ta del av deras elektrifieringslöften. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala ...

Läs mer »

Första serietillverkade eldrivna Scanian i Sverige

Samarbetet mellan Axfood och Scania går in i nästa fas. Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab inleder nu dagliga livsmedelsleveranser till flera butiker i Stockholmsregionen med två olik elektrifierade typer av tunga lastbilar från Scania. Dels är det Scanias första serietillverkade och levererade helelektriska tunga lastbil i Sverige och dels en helt ny laddhybrid. Det innebär ökad räckvidd och en väsentlig ...

Läs mer »

DFDS och Volvo samarbetar med eltransporter och kraftig laddning

DFDS, det största sjöfrakt- och logistikföretaget i norra Europa, och Volvo Lastvagnar startar upp ett samarbete för att elektrifiera tunga transporter. Som ett första steg kommer DFDS att använda en helelektrisk lastbil för att leverera delar till Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve. Detta initiativ är en viktig milsten för att kunna bygga en fossilfri leverantörskedja för AB Volvo. – Jag ...

Läs mer »

Scania tidigt ute med livscykelananalys för eldrivna fordon

Utveckling går for när det gäller eldrivna fordon och strävan mot en så klimatneutral transportsektor som möjligt och då gäller det inte bara drivmedlet utan allt som har med fordonet att göra under hela dess livscykel. Därför publicerar nu Scania en livscykelanalys (LCA) av distributionsfordon. Slutsatsen av analysen är att miljöpåverkan från batteridrivna fordon är markant lägre än den från ...

Läs mer »