annons
Hem » Artiklar » Miljö (sida 18)

Miljö

Seat väljer 25,25 meters Scania

Seat, som är koncernsyskon med både Scania och MAN i Volkswagen-gruppen, har satt en 25,25 meters biltransportsbil i drift i Spanien. Bilen bygger på den svenska lösningen med link och trailer efter en trailerdragare och den har en maximal totalvikt på 60 ton för de spanska vägarna. Den sattes i trafik i dagarna och kördes på jungfruresan mellan Barcelona och ...

Läs mer »

Hunhammar ansvarar för Trafikverkets miljö- och transportmål

Från den 1 juni blir Sven Hunhammar ny måldirektör i Trafikverket. Sven har bred erfarenhet i miljö- och transportfrågor och blir nu en av tre måldirektörer som har ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen. Sven Hunhammar, idag verksam på Naturskyddsföreningen, blir ny måldirektör i Trafikverket. – Sven Hunhammars omfattande erfarenhet och kompetens i frågor som rör klimat, ...

Läs mer »

Bilen eller lastbilen för mathandel

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och Lunds tekniska högskola ska forska på hur e-handeln med matvaror kan komma att påverka våra resvanor och transportlösningar, vilket i sin tur kan påverka miljön. Ett antal tankar inför forskningen har presenterats av VTI och det handlar om hur vi minskar bilanvändandet och hur energieffektivt det är att istället transportera ut maten till kunderna. ...

Läs mer »

Drivers Fuel Challenge 2016

Med små medel kan yrkesskickliga lastbilsförare göra stor skillnad för bränsleförbrukningen och spara pengar för åkeriet. Det vill Volvo Lastvagnar visa och bjuder därför in landets chaufförer till en tävling i bränslesnål körning hos 35 Volvoåterförsäljare över hela landet. Vinnarna får chans att mäta sig i en Sverigefinal mot Stellan Carlsson som blev 2014 års mästare. Nu drar Drivers Fuel ...

Läs mer »

Fossilfritt för sopbilarna i Gästrike

Den här veckan tankar chaufförerna på Gästrike återvinnare för första gången någonsin sina sopbilar med fossilfritt bränsle. Gästrike återvinnare har byggt ett eget tankställe för HVO diesel och det minskar koldioxidutsläppen från deras bilar med 50-90 %. – Att minska koldioxidutsläppen från våra bilar så mycket är till stor nytta för miljön och vårt bidrag till en värld som räcker längre, ...

Läs mer »

Scania-konvoj på EU-uppdrag

Tisdagen den 29 mars startar tre extra långa lastbilar från Scanias fabrik i Södertälje för att köra i tät konvoj till Rotterdam. Initiativet kommer från EU:s ordförandeland Nederländerna för att påskynda utvecklingen med lastbilskonvojer som har en stor potential att öka säkerheten samt minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från varje transport. Initiativet, där Scania deltar som en av flera intressenter, kallas ...

Läs mer »

Scanias års- och hållbarhetsredovisning klar

Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2015 belyser de drivkrafter som påverkar transportsektorn, beskriver bolagets affärsmodell och värdeskapande för dess intressenter. – Det ökande behovet av transporter måste hanteras samtidigt som utsläpp och klimatpåverkan inte kan fortsätta öka. Transport och mobilitet måste vara en del av lösningen. Scania är väl rustat för att anta denna utmaning. Det slår Scanias VD Henrik Henriksson ...

Läs mer »

Grön uppföljning av miljökrav vid upphandling

Uppföljning av miljökrav i upphandlingar är ovanligt inom transportbranschen. Detta gör att företag med höga miljöambitioner inte kan konkurrera. Trenden är också att koldioxidutsläppen från godstransporter ökar. För att motverka detta och få fler transportföretag att satsa på klimatvänliga lösningar har Region Örebro län startat projektet Grön uppföljning som utvecklar verktyg och modeller för uppföljning av miljökrav.  – Transportbranschen vill ...

Läs mer »

Mercedes satsar stort på uppkopplade lastbilar

Mercedes-Benz trucks satsar stenhårt på uppkomling och självkörande bilar. Nu lanserar man en avancerad lösning där de självkörande lastbilarna kommunicerar med varandra över ett trådlöst nätverk så att de följande bilarna följer den första bilen. Från 1 april kommer också avdelningen Digital Solutions & Services att integrera allt som har med uppkopplade Mercedes-Benz lastbilar att göra. Allt ingår i en storsatsning ...

Läs mer »

Volvo i European Truck Platooning Challenge

Idag går starten för Volvokoncernens deltagande i European Truck Platooning Challenge. På initiativ av det holländska EU-ordförandeskapet kommer tre Volvolastbilar som kommunicerar trådlöst och kör tätt efter varandra i så kallad platooning, att köra genom Europa till Rotterdam. Syftet är att ta ett steg närmare införandet av platooning i Europa. När lastbilar kan köra på rad tätt efter varandra minskar ...

Läs mer »

Sänk skatten på biodrivmedel nu

Svebio går ut i skarp kritik mot beskattningen av biodrivmedel som man anser bromsar övergången till hållbara. drivmedel – Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 februari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Svebio uppfattar det som att regeringen medger att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ...

Läs mer »

Bring köper 52 nya Volvo och sänker utsläppen med 90%

Posten och Bring skiftar nu över till andra generationens förnyelsebara bränsle, HVO. Detta bidrar till att samtliga av koncernens egna tunga lastbilar på norska vägar och 8 av 10 på svenska vägar blir fossilfria senast 2016. Koncernens CO2-utsläpp minskar därmed kraftigt. Bring i Sverige har en lastvagnsflotta på över 300 tunga lastbilar. Ett viktigt mål för verksamheten är att vara ...

Läs mer »

Ny sträckning av E22 söder om Linderöd

En smidigare sträckning av motorvägen ska nu byggas söder om Linderöd med syfte att öka både trafiksäkerhet och framkomlighet. När vägen är klar får Linderödsborna en betydligt bättre trafiktrygghet och miljö, samtidigt som framkomlighet och säkerhet ökar för trafiken på europavägen. Den nya vägsträckan som ska byggas är 6,5 km. Att göra en ny sträckning av motorvägen där trafiken, till skillnad ...

Läs mer »

100 mil får sänkt från 90 till 80 km/t

Den 3 mars går etapp två i Trafikverkets hastighetsöversyn ut på remiss till länsstyrelser, regionförbund, kommuner och andra instanser som är berörda av att vi justerar hastigheterna. Remissen redovisar genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i fastställda planer (planperiod 2014-2025) och förslag till ändringar av hastighetsgränser på befintliga sträckor genom omskyltning. Omskyltningen av hastighetsgränserna kan göras för att minska ...

Läs mer »

Läsplatta för effektivare sophantering

En övergång från fysiska manualer till digitala lösningar underlättar för de som arbetar inom renhållnings- och återvinningsbranschen. Med Panasonic Toughbook, en robust läsplatta som kan bäras med överallt kan arbetet underlättas och effektiviseras. Tack vare en särskild fordonsdocka som är testad och godkänd för att installeras i fordon, kan den robusta datorplattan användas på ett smidigt sätt även i bilen. På en ...

Läs mer »