annons
Hem » Artiklar » Miljö (sida 2)

Miljö

DHL och Volvo i elsamarbete för långa transporter

DHL Freight och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt steg mot klimatneutrala transportlösningar. Hittills har den huvudsakliga användningen av elektriska lastbilar varit på kortare sträckor inom städer och storstadsområden. Nu har DHL Freight och Volvo Lastvagnar initierat ett pilotprojekt för att köra ...

Läs mer »

Framtiden är klimatneutrala vägbyggen

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Volvo Construction Equipment har tillsammans fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade. Lösningen kommer sannolikt att innebära processförändringar och en del av projektet är att undersöka ...

Läs mer »

Renault förnyar sina lättlastare

Renault har byggt transportbilar i mer än 120 år.Nu expanderar företaget med ett brett utbud av nya modeller och kommer med el och vätgas för några av storsäljarna. Master, som förnyades 2019 utlovas nu i en version med batterier och bränsleceller för vätgas och Renault räknar med en sammanlagd räckvidd 50-60 mil. Egentligen ingen ny tanke för Renault som redan 2014 levererade en ...

Läs mer »

HCT för städer i nytt forskningsprojekt

En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet kan vi minska antalet lastbilsturer med 50 procent, hävdar RISE i ett pressmeddelande. De beskriver i pressmeddelandet att HCT (High Capacity Transport) är ett lovande koncept där man genom bättre anpassningar ...

Läs mer »

Positiva erfarenheter av ellastbilen i Kaunis

Under februari månad genomfördes pilotprojektet med en testbil från Volvo Lastvagnar, laddare från ABB i samarbete med Vattenfalls och Wist Last & Buss experter. Bilen kördes i Kaunis Irons kretslopp för malmtransporter i tuffaste möjliga vinterklimat under en månads tid. Kaunis Iron sammanfattar nu synpunkterna i ett pressmeddelande. Generellt, hur har testet fungerat? – För att summera hela testet så kan ...

Läs mer »

Vätgasen ges rockstjärnestatus av EU:s klimatkommisionär

På kort tid har vätgas kommit att bli det som allt fler hoppas och tror ska knuffa undan fossila bränslen inom flera områden, inte minst industrin och transporter. Tekniken bakom har varit känd sedan länge men kanske är det nu det lyfter, för nu satsar EU och en mängd företag på tekniken. Ett av företagen är DBSchenker som delar med ...

Läs mer »

Scania på väg att nå klimatmålen

För första gången sedan Scania satte sina vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) redogör företaget nu för framstegen i utsläppsminskningarna både från sin egen verksamhet och från fordonsanvändning. I sin egen verksamhet har Scania redan minskat koldioxidutsläppen med 43 procent jämfört med 2015 års nivåer, genom ökad energieffektivitet, minskat energislöseri och en övergång till förnybar energi. Detta betyder att Scania ...

Läs mer »

T Nordbergh kör fossilfria transporter för Findus

Findus har fördjupat samarbetet med Tommy Nordbergh Åkeri. Det innebär att samtliga Findus kundleveranser inom Sverige är helt fossilfria vilket minskar utsläppen med 84 procent. Findus genomför årligen ca 4 000 kundleveranser i Sverige och nu är 100 procent av dessa fossilfria. Samtliga kundleveranser kommer att ske med lastbilar drivna av förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel, hydrerad vegetabilisk olja (HVO). – ...

Läs mer »

Volvos köp av 50% av Mercedes bränslecellsbolag genomfört

Daimler Truck AG och Volvokoncernen genomförde 1/3 transaktionen för att bilda det tidigare aviserade bränslecellssamarbetet. Volvokoncernen har förvärvat 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor (cirka 0,6 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis. Ambitionen är att göra det nya joint venture-bolaget till en ledande global tillverkare av ...

Läs mer »

Transportstyrelsens nya regler för elsparkcyklar och cykelpassager

Transportstyrelsen har idag lämnat över ett förslag i syfte att öka säkerheten och samarbetet för cyklister, elsparkcykelåkare och övrig trafik. Man vill minska elsparkcyklisterna på trottoaren, tillåta högre effekt på elsparkcyklar och växla över till fler cykelöverfarter från cykelpassager. Det handlar alltså om fler korsningar där cyklister får företräde gentemot övriga fordon och det ska även gälla elsparkcykelåkare. Man vill ...

Läs mer »

Förnybart från egen tank för PacsOn Väst

PacsOn Väst tar nu nästa steg i sitt hållbarhetsarbete och går över till 100% förnybart bränsle i sina lastbilar. Med en egen tank på plats i Falköping minskar man sin miljöpåverkan, samtidigt som man sparar både tid och arbete. Framöver kommer PacsOn Väst att använda enbart fossilfria och förnyelsebara bränslen i sina egna lastbilar. Man har valt HVO100 som ger ...

Läs mer »

Fler lastbilar kör på flytande biogas i Linköping

I Linköping körde vid årsskiftet ett tiotal lastbilar från olika företag på flytande biogas. Men under februari har siffran mer än fördubblats, då en stor dagligvaruaktör via sitt eget åkeri börjat köra fjorton biogasdrivna lastbilar på lokalt producerad biogas. Transporter som sker med flytande och komprimerad biogas, sänker nettoutsläppen av koldioxid med upp till 95 procent jämfört med fossil diesel, ...

Läs mer »

Den arktiska tystnaden i Kaunis eldrivna Volvo

Catrine Sundqvist är en av testpiloterna som kör den batterielektriska testbilen i Kaunis Irons arktiska klimat norr om Polcirkeln. Hon sammanfattar sina intryck som att tystnaden är det sim imponerar mest. – Det man först reagerar på är tystnaden. Lastbilen bara susar fram. Vattenfall, ABB, Volvo lastvagnar och Wist Buss & Last är alla med i projektet tillsammans med Kaunis Iron. ...

Läs mer »

Mindre saltanvändning i Norge säsongen 2019/2020

Totalt användes 95 000 ton salt på nationella vägar under vintersäsongen 2019/2020, berättar Norska Statens vegvesen. Det är en minskning med 16 procent från föregående år. Sedan användes 113 000 ton salt. Korrekt användning av salt är viktigt för tillgänglighet och trafiksäkerhet, skriver Vegvesenet i rapporten. Det är lokala väderförhållanden som är viktigast för hur mycket salt som används från ...

Läs mer »

Dachser satsar på vätgas

Den 1 januari 2021 gick Dachser med i DWV (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband), en lobbygrupp som har förespråkat en snabb utbyggnad av vätgas som energikälla och främjat bränslecellsteknik sedan 1996. Dachser kommer också att delta i DWV:s HyLogistics-kluster, meddelar företaget i en pressrelease. Fordonstillverkare, producenter av förnybar energi och logistikföretag gick nyligen samman för att bilda denna nya arbetsgrupp. Målet ...

Läs mer »