annons
Hem » Artiklar » Miljö (sida 20)

Miljö

HVO, ett led i Citygross miljöarbete

City Gross väljer att gå över från traditionell diesel till fossilfri förnybar HVO100 framställd av skogsavfall, slakteriavfall och rester från växtriket. Tack vare det nya bränslet minskar koldioxidutsläppen från de egna lastbilarna med upp till90 %. City Gross har kommit långt i arbetet med att Svanenmärka verksamheten, genom att vara först med att ha både grossiströrelsen och butikerna godkända. Nu tar man nästa steg i ...

Läs mer »

Digital hjälp för hantering av massor prisad

NCC:s digitala plattform Loop Rocks blev juryns val i kategorin årets hållbara projekt på CIO Awards 2016. Loop Rocks hjälper den med ett överskott av fyllnadsmassor att hitta den som har ett matchande behov. Priset delas ut till de som utan vinstsyfte bidragit till den digitala utvecklingen som förebild, innovatör och inspiratör. – Vi är stolta över att CIO Awards ...

Läs mer »

Norska Bring köper 130 Scanior

Bring, som kör för Posten Norge, har köpt 130 lastbilar av Scania för leverans fram till mars 2017. För närvarande har företaget 950 lastbilar i Norge och är i färd med att modernisera sin flotta. – Det är viktigt för oss att ha en up-to-date flotta med lägsta möjliga utsläpp, säger VD Tone Wille. Dessa nya fordon har hög tillförlitlighet, ...

Läs mer »

Drivmedelsskatten beräknad av SPBI

Riksdagen har fattat beslut om att höja koldioxid- och energiskatten på drivmedel från och med januari 2017. SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär. De höjningar som presenteras är beräkningar på de fossila delarna av produkterna. I både bensin och diesel blandas det in biodrivmedel. I bensin oftast 5 % ...

Läs mer »

Omställningen till förnybara drivmedel fördröjs av EU

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men ...

Läs mer »

Scania, Preem och Lantmännen kritiska till EU:s energipaket

Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt ”energipaket” med förslag till direktiv om förnybar energi. Förslagen innebär att transportsektorn inom EU blir mer beroende av fossila drivmedel – inte mindre. Det skriver Preem, Scania och Lantmännen i ett öppet brev till energiminister Ibrahim Baylan. Om EU-kommissionens energipaket, Reneable Energy Directive (RED2), realiseras är det en uppenbar risk att Miljömålsberedningens förslag om att reducera ...

Läs mer »

Renova har sparat 10 000 ton CO2

Sedan drygt ett år tillbaka körs alla Renovas 220 sopbilar på fossilfritt bränsle. Det har minskat utsläppen av koldioxid med 700 ton per månad, hittills totalt drygt 10 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 450 nya personbilar*. Sedan 20 maj 2015 är det bara förnybart bränsle i tankarna på Renovas tunga fordon. Nästan alla drivs med HVO-bränsle ...

Läs mer »

IVL vill ha miljözon som kräver Euro 6C

– För att göra riktig miljönytta behöver förslaget med miljözoner därför vässas så att det blir möjligt att införa miljözon för Euro 6C baserat på EU:s nya körcykel med mätningar i verklig trafik, säger Anders Roth. Transportstyrelsen lämnade igår ett förslag till regeringen (näringsdepartementet) om att införa miljözoner för personbilar. Nu kommenterar IVL Svenska Miljöinstitutet förslaget och ser gärna en ...

Läs mer »

HVO ökar snabbt

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september. Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den totala dieselvolymen och biodrivmedel ...

Läs mer »

Nya miljözoner med tuffare krav

Dagens bestämmelser om miljözoner kan utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Transportstyrelsen föreslår två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter. Trafik med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav kan i dag begränsas i miljözoner. Transportstyrelsen har utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas i bestämmelserna. Myndigheten ...

Läs mer »

Styr över godset till sjön för miljön

”Lastbilen kommer alltid att behövas för korta transporter fram till butiker, restauranger och konsumenter, men inte för det långväga godset.” Det är budskapet i en debattartikel som skrivits av intressenter från ett antal ostkusthamnar och Naturskyddsföreningen. Budskapet  är att sjöfarten har ledig kapacitet att på kort sikt avlasta järnvägen och ge andrum åt dess nödvändiga underhåll. Med rätt styrmedel från ...

Läs mer »

90-vägar blir 80-vägar

Trafikverket kommer under november att sänka hastighetsgränserna på ett antal 90-vägar till 80 km/t som högsta tillåtna hastighet. Trafikverket anger hastigheten som en av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att anpassa hastigheten. På särskilda valda sträckor ändras därför hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen. Under november–december skyltar Trafikverket om ...

Läs mer »

Oroad att kilometerskatten drabbar näringslivet

Anders Åkesson (C), infrastrukturpolitisk talesperson och riksdagsledamot från Kalmar, har i dag begärt IP-debatt mot finansminister Magdalena Andersson (S) med anledning av de många olika turerna runt kilometerskatt för tunga lastbilar, skogs- och livsmedelstransporter med mera. Han vill veta på vilka grunder regeringen hävdat att skatten inte ska få skada näringslivet – när det finns goda belägg för att det ...

Läs mer »

Goodyears nya för lätta lastbilar

Efterföljaren till Goodyears lätta lastbilsdäck, Cargo Marathon, är konstruerat för att förlänga körsträckan med upp till 1000 mil, förbättra bränsleeffektiviteten och ge bättre grepp, speciellt på våta vägbanor.  För att nå detta erbjuder det nya däcket, som heter EfficientGrip Cargo, på två innovationer. Införandet av en ny slitbana med en ny kiseldioxid-förening ökar däckets slitstyrka och bättre grepp på vått väglag. ...

Läs mer »

Berglunds väljer Scania som går på ED95

I dag levereras en ny etanollastbil till Berglunds Åkeri som kör för DHL i Eskilstuna. Det blir företagets andra gröna lastbil som drivs med etanolföretaget Sekabs förnybara bränsle ED95. – Vi vill dra vårt strå till stacken när det gäller klimatet och ser också att vi kan vinna affärer på att erbjuda ett grönt alternativ. Den etanolbil vi redan har ...

Läs mer »