annons
annons
Hem » Debatt

Debatt

Befria Transportstyrelsen från företagskontrollerna!

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den 26 augusti ett förslag om att utreda kontrollerna över yrkestrafiken. Jag är tacksam över att regeringen insett problemen med kontrollverksamheten men förslaget om utredning är för lite, för långsamt. Enligt regeringen ska utredningen av kontrollverksamheten i yrkestrafiken redovisas först 2021. Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast.   ...

Läs mer »

Morells svar till Transportstyrelsen.

Alldeles uppenbart trampade jag på en öm tå då jag kritiserade Transporstyrelsen i deras myndighetsutövning. Det intressanta är också att åkerier hörde av sig och beskrev hur de blivit hanterade, vilket stärker mig än mer i min uppfattning. Som av en slump träffade jag också representanter från bussföretag tidigare idag och även de upplevde Transportstyrelsen som oerhört fyrkantig i sin ...

Läs mer »

Felaktiga påståenden om kör- och vilotider

SD-politikern Thomas Morell påstår i ett debattinlägg på Trailer.se att Transportstyrelsens övertolkar lagstiftningen om kör och vilotider. Vi vill understryka att han har fel. Vi delar hans uppfattning om att transportnäringen är en händelsestyrd verksamhet. Det är just därför som det är viktigt att transportföretagen kan visa att de har kontroll över sin verksamhet och planerar utifrån regler och krav. ...

Läs mer »

Transportstyrelsen övertolkar lagstiftningen

Så har Transportstyrelsen återigen visat att man inte förstår lagstiftningen gällande kör- och vilotider. Jag har i min hand ett ärende där det anses förekomma överträdelser när föraren avslutat sin dag och har för avsikt att gå hem – men – det kommer ett oplanerat uppdrag till åkeriet som måste utföras. Dessa oplanerade arbetsuppgifter inträffar dagligen inom alla verksamheter, synnerhet ...

Läs mer »

Absurda gränsvärden hotar bilism och transporter

Tysk stats-TV (ARD) sände nyligen ett program som kritiskt granskade tyska myndigheters gränsvärden för småpartiklar och kväveoxider. Den fristående nättidningen Tichys Einblick har i sin tur kritiskt granskat programmet med inriktning särskilt på följderna för tysk bilism och bilindustri av dessa gränsvärden.   För småpartiklar i bilavgaser har EU satt gränsen 50 mikrogram per kubikmeter. Det är femtio miljondelar = 0,00005 procent. För kväveoxider ...

Läs mer »

Ett oacceptabelt avtal !

Annan dag jul havererade en lastbil strax norr om Orsa på E45. I samband med olyckan blockerade lastbilen båda körfälten. Olyckan orsakade således ett totalstopp på den för inlandet så viktiga Europavägen. En bärgare var snabbt på plats och kunde i princip påbörjat bärgningen av haveristen, men stoppades av byråkrati. Varken det drabbade åkeriet eller Trafikverket hade avtal med det ...

Läs mer »

Svar till Karl-Olof Salomonsson

I sin insändare framför Karl-Olof kritik mot YKB och jag kan till viss del hålla med om den kritiken. YKB är i grunden en bra tanke men den utformades allt för akademiskt och till det kan kopplas en rad olika utbildare som snarare såg möjligheten till snabba pengar före kvalité i utbildningen.   Jag tycker att YKB fyller en funktion ...

Läs mer »

Avskaffa YKB NU!!

Nu är det snart dags att bli omyndigförklarad för andra gången som lastbilschaufför. YKB är som bekant en lagstadgad fem dagars kurs som några klåfingrade politiker hittat på att genomföras vart femte år till en kostnad av cirka 15 000kr. Lägg därtill stillestånd en vecka med bil och släp så blir det några tio tusentals kronor till. Att behandla en ...

Läs mer »

Sluta hindra övrig trafik långtradarchaufförer!

Ett beteende som sprider sig är långtradarchaufförer som tar sig friheten att ”stoppa” övrig trafik vid exempelvis ett vägarbete där två filer går ihop till en. De går ut med sina stora fordon och hindrar trafiken i vänsterfilen att komma fram flera kilometer innan filerna går ihop. Detta är ett oskick och dessutom olagligt! Det finns lagar och föreskrifter om ...

Läs mer »

Nu stundar valet!

Det är bara en knapp vecka kvar till valet 2018, ett val som är viktigare än någonsin. Svensk åkerinäring har under flera år varit utsatt för en konkurrens som inte följer de lagar och regler som råder. Det innebär att det seriösa företagandet inom transportsektorn har haft det allt svårare att verka på den svenska marknaden, ett förhållande som måste ...

Läs mer »

Långt från målet!

I spåren av den heta sommaren kommer frågan om klimatförändringar upp på agendan, tyvärr med mer eller mindre seriösa inslag. Att vi människor påverkar miljön torde vara oomtvistat och naturligtvis måste vi hitta hållbara lösningar inför framtiden. Svensk åkerinäring är duktig på att driva frågor kring framtidens drivmedel och klimatsmarta lösningar. Många åkerier ligger i framkant, ibland till och med ...

Läs mer »

Branschen behöver är en rejäl upprustning av trafikpolisen

Så har regeringspartierna återigen dammat av sitt förslag om kilometerskatt. Man motiverar skatten med att den skall vara lika för både svenska och utländska åkerier. Man har dock inte löst hur det skall fungera i verkligheten, utan man lever i någon slags förhoppning att det skall fungera. Vem skall övervaka att skatterna verkligen betalas? Hur skall man förhindra att verklig ...

Läs mer »

Verktygslådan fylls på

En polygrip kan vara bra ibland, men en full verktygslåda är bättre. En hantverkare är också bra att ha, men får vi flera så funkar det ännu bättre. Nu läggs flera förslag som fyller verktygslådan till polis och övriga rättsväsenden, får vi även till en egen enhet som har hand om den tunga trafiken så blir det med tiden riktigt ...

Läs mer »

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion – med all rätt. Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det ...

Läs mer »

Morells tankar inför 2018

Först och främst vill jag önska er alla en riktigt God Fortsättning på det nya året! Ett nytt år – ett helt oskrivet blad ligger framför oss, låt oss förvalta det väl! Det gamla året då, vad kan vi lära oss av det? En hel del faktiskt, och lägger vi till ytterligare några år bakåt i tiden får vi en ...

Läs mer »