annons
Hem » Debatt

Debatt

En speciell vecka för kontroll av yrkesmässig trafik räcker inte    

Under vecka 42 har polisen sin yrkestrafikvecka och skall då ägna särskild uppmärksamhet åt den yrkesmässiga trafiken. Det är naturligtvis bra, men varför en särskild vecka, borde inte polisen ägna mer tid åt att stävja den kriminella verksamheten inom transportnäringen? Alla som följt debatten de senaste åren vet att den olagliga yrkesmässiga trafiken i Sverige är omfattande. De som möjligen ...

Läs mer »

När skall polletten trilla ner?

Åtta år har förflutit sedan poliser vid tidigare länskriminalpolisen i Västra Götaland kunde konstatera att det fanns ett samband mellan den olagliga trafiken och annan kriminell verksamhet. I deras slutsatser fanns bevis för att de kriminella nätverken skapade finansiella resurser genom den olagliga trafiken. Pengar som sedan återinvesterades i annan kriminell verksamhet som narkotika. De kunde också konstatera att det ...

Läs mer »

Ett positivt resultat

Nu när alla omröstningar ang vägpaketet är färdiga, ska lagtexten införas i EU’s officiella tidskrift. Det tar sen 18 mån innan reglerna träder i kraft, kan tyckas som lång tid men så är det i politiken Att allt är klart och inga omröstningar återstår känns bara det som en vinst, vi får säga som i lekprogrammen i TV SVERIGE; VI ...

Läs mer »

Är det inte dags att vakna ur törnrosasömnen?

I midsommarhelgen drabbades två åkerier i Stockholmsområdet för omfattande stölder av fordonsutrustning. De kriminella rensade fordonen på backspeglar, strålkastare, frontbeklädnader och dörrar. Inte nog med att seriösa företagare och arbetsgivare tvingas konkurrera med oseriös transportverksamhet, de plundras dessutom på fordonsutrustning och tvingas till kostsamma produktionsstopp. De senaste åren har den seriösa transportnäringen kämpat för att myndigheterna ska agera mot de ...

Läs mer »

Lägg ner trafikpolisen!

I en artikel från TT tas frågan om överlaster på våra vägar upp. Artikeln belyser den ökade risk som överlastade fordon innebär för trafiksäkerheten, men artikeln belyser också att överlaster skadar våra vägar. Låt oss slå fast att överlaster är allvarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, ökar vägslitaget och påverkar det sunda företagandet negativt. Hur har det kunnat bli så här? Artikeln noterar ...

Läs mer »

En YKB-kaos som kunnat undvikas

Mixen av en handfallen regering och Transportstyrelsens ofattbara misskötsel av den nya förordningen kring YKB, skapar ett kaos för transportnäringen. Ett kaos som med hyfsat enkla medel hade kunnat undvikas. En rad olyckliga omständigheter leder fram till den situation som nu råder och då krävs det att myndigheter och ansvariga politiker har markkontakt. De måste ovillkorligen förstå hur samhället utanför ...

Läs mer »

Chaufförer nekas toalettbesök.

Trots att coronaviruset har stoppat både produktionsverksamhet och serviceyrken, sker ändå en omfattande transportverksamhet runt om i landet. Det finns alltjämt en industriell verksamhet som pågår och där transporterna är livsviktiga. Inom handeln är efterfrågan stor på livsmedelstransporter, både från producenter och transportköpare. Det är fantastiskt glädjande att det fortfarande finns verksamheter som upprätthåller produktion och efterfrågan i dessa tider. ...

Läs mer »

”Förarna tvingas köra med flera förarkort för att de ska utnyttjas maximalt.”

I slutet av januari genomförde trafikpolisen och gränspolisen en gemensam insats för att komma åt oseriös åkeriverksamhet. Under många år har jag, tillsammans med åkeriägare, anställda förare och andra politiker, kämpat för att få till en kontrollverksamhet värd namnet. Den seriösa åkerinäringen är utsatt för omfattande konkurrens där förare från låglöneländer utnyttjas hänsynslöst. Förarna tvingas köra med flera förarkort för ...

Läs mer »

Befria Transportstyrelsen från företagskontrollerna!

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den 26 augusti ett förslag om att utreda kontrollerna över yrkestrafiken. Jag är tacksam över att regeringen insett problemen med kontrollverksamheten men förslaget om utredning är för lite, för långsamt. Enligt regeringen ska utredningen av kontrollverksamheten i yrkestrafiken redovisas först 2021. Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast.   ...

Läs mer »

Morells svar till Transportstyrelsen.

Alldeles uppenbart trampade jag på en öm tå då jag kritiserade Transporstyrelsen i deras myndighetsutövning. Det intressanta är också att åkerier hörde av sig och beskrev hur de blivit hanterade, vilket stärker mig än mer i min uppfattning. Som av en slump träffade jag också representanter från bussföretag tidigare idag och även de upplevde Transportstyrelsen som oerhört fyrkantig i sin ...

Läs mer »

Felaktiga påståenden om kör- och vilotider

SD-politikern Thomas Morell påstår i ett debattinlägg på Trailer.se att Transportstyrelsens övertolkar lagstiftningen om kör och vilotider. Vi vill understryka att han har fel. Vi delar hans uppfattning om att transportnäringen är en händelsestyrd verksamhet. Det är just därför som det är viktigt att transportföretagen kan visa att de har kontroll över sin verksamhet och planerar utifrån regler och krav. ...

Läs mer »

Transportstyrelsen övertolkar lagstiftningen

Så har Transportstyrelsen återigen visat att man inte förstår lagstiftningen gällande kör- och vilotider. Jag har i min hand ett ärende där det anses förekomma överträdelser när föraren avslutat sin dag och har för avsikt att gå hem – men – det kommer ett oplanerat uppdrag till åkeriet som måste utföras. Dessa oplanerade arbetsuppgifter inträffar dagligen inom alla verksamheter, synnerhet ...

Läs mer »

Absurda gränsvärden hotar bilism och transporter

Tysk stats-TV (ARD) sände nyligen ett program som kritiskt granskade tyska myndigheters gränsvärden för småpartiklar och kväveoxider. Den fristående nättidningen Tichys Einblick har i sin tur kritiskt granskat programmet med inriktning särskilt på följderna för tysk bilism och bilindustri av dessa gränsvärden.   För småpartiklar i bilavgaser har EU satt gränsen 50 mikrogram per kubikmeter. Det är femtio miljondelar = 0,00005 procent. För kväveoxider ...

Läs mer »

Ett oacceptabelt avtal !

Annan dag jul havererade en lastbil strax norr om Orsa på E45. I samband med olyckan blockerade lastbilen båda körfälten. Olyckan orsakade således ett totalstopp på den för inlandet så viktiga Europavägen. En bärgare var snabbt på plats och kunde i princip påbörjat bärgningen av haveristen, men stoppades av byråkrati. Varken det drabbade åkeriet eller Trafikverket hade avtal med det ...

Läs mer »

Svar till Karl-Olof Salomonsson

I sin insändare framför Karl-Olof kritik mot YKB och jag kan till viss del hålla med om den kritiken. YKB är i grunden en bra tanke men den utformades allt för akademiskt och till det kan kopplas en rad olika utbildare som snarare såg möjligheten till snabba pengar före kvalité i utbildningen.   Jag tycker att YKB fyller en funktion ...

Läs mer »