annons
Hem » Debatt

Debatt

Tomma tunnor skramlar mest!

När Vägtransportfokus inleddes på Elmiamässan den 2 juni höll infrastrukturminister ett invigningstal till de som deltog i evenemanget. Sin vana trogen påstod ministern att regeringen framgångsrikt bekämpat den olagliga och osunda yrkestrafiken på våra vägar. Ministern borde hålla sig för god för att ägna sig åt att ständigt sprida felaktig information. Var och en som har den minsta insyn i ...

Läs mer »

Sverige har skapat något som kan liknas vid statistikkontroller

Det tycks inte finnas en bortre gräns när det gäller oförmåga att läsa, förstå och hantera lagstiftning! Reglerna kring kör- och vilotider är i grunden desamma i alla EU-länder. När det kommer till möjligheten att lagföra den som begår brott vilar det på nationell lagstiftning. Så långt allt väl, men sedan strular det till sig, minst sagt. I Sverige har ...

Läs mer »

Låt lastbilschaufförerna låna toaletten

För de allra flesta är rätten och möjligheten att gå på toaletten under arbetsdagen en självklarhet. För många lastbilschaufförer är det tyvärr inte så. Längre. In- och utleveranser av material, varor och avfall är en förutsättning för att de flesta verksamheter ska fungera. Nu är det hög tid att se leverantörerna av produkter som en del av er verksamhet och ...

Läs mer »

Förändring krävs för att behålla plogbilarna

Vintern har kommit och det med besked. Extremväder som detta ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som utförare och vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av oss har flera timmar kvar av vår nattsömn. Deras uppgift är något som vi ser som självklart, att hålla vägar farbara för ...

Läs mer »

Musen som röt!

I flera stora dagstidningar har kaxiga rubriker som ”Regeringen kör över EU” varit synliga de senaste dagarna. Syftet är naturligtvis för regeringen att framhäva sig som drivande i frågan om förlängning av yrkesförarkompetensbevis (YKB). Rubriken är dock direkt felaktig. En mer korrekt rubrik är ”Oppositionen tvingade regeringen att agera i frågan om YKB”. Sanningen är att det var riksdagens samlade ...

Läs mer »

YKB en soptunne-produkt

Våra politiker och beslutsfattare har börjat få kalla fötter över att YKB licenserna går ut och därmed stannar Sverige, lastbilarna håller som bekant landet igång. YKB skulle redan på idéstadiet hamnat i soptunnan, att någon förvirrad EU byråkrat eller politiker kläckt denna idé är varken mer eller mindre än ett hån mot oss som kört lastbil i decennier. Att vi ...

Läs mer »

Nollvisionen kan bara uppnås genom att fler kör nyktert

Förutom de direkta offren i trafiken drabbas även anhöriga och närstående hårt av trafikolyckor orsakade av påverkade förare. Var femte trafikdödad förra året dog i en olycka där alkohol eller andra droger var involverade. Till detta kommer mörkertalet för de människor som skadats allvarligt i trafiken och där alkohol och narkotika finns med i bilden. Vi uppskattar att var tredje ...

Läs mer »

En speciell vecka för kontroll av yrkesmässig trafik räcker inte    

Under vecka 42 har polisen sin yrkestrafikvecka och skall då ägna särskild uppmärksamhet åt den yrkesmässiga trafiken. Det är naturligtvis bra, men varför en särskild vecka, borde inte polisen ägna mer tid åt att stävja den kriminella verksamheten inom transportnäringen? Alla som följt debatten de senaste åren vet att den olagliga yrkesmässiga trafiken i Sverige är omfattande. De som möjligen ...

Läs mer »

När skall polletten trilla ner?

Åtta år har förflutit sedan poliser vid tidigare länskriminalpolisen i Västra Götaland kunde konstatera att det fanns ett samband mellan den olagliga trafiken och annan kriminell verksamhet. I deras slutsatser fanns bevis för att de kriminella nätverken skapade finansiella resurser genom den olagliga trafiken. Pengar som sedan återinvesterades i annan kriminell verksamhet som narkotika. De kunde också konstatera att det ...

Läs mer »

Ett positivt resultat

Nu när alla omröstningar ang vägpaketet är färdiga, ska lagtexten införas i EU’s officiella tidskrift. Det tar sen 18 mån innan reglerna träder i kraft, kan tyckas som lång tid men så är det i politiken Att allt är klart och inga omröstningar återstår känns bara det som en vinst, vi får säga som i lekprogrammen i TV SVERIGE; VI ...

Läs mer »

Är det inte dags att vakna ur törnrosasömnen?

I midsommarhelgen drabbades två åkerier i Stockholmsområdet för omfattande stölder av fordonsutrustning. De kriminella rensade fordonen på backspeglar, strålkastare, frontbeklädnader och dörrar. Inte nog med att seriösa företagare och arbetsgivare tvingas konkurrera med oseriös transportverksamhet, de plundras dessutom på fordonsutrustning och tvingas till kostsamma produktionsstopp. De senaste åren har den seriösa transportnäringen kämpat för att myndigheterna ska agera mot de ...

Läs mer »

Lägg ner trafikpolisen!

I en artikel från TT tas frågan om överlaster på våra vägar upp. Artikeln belyser den ökade risk som överlastade fordon innebär för trafiksäkerheten, men artikeln belyser också att överlaster skadar våra vägar. Låt oss slå fast att överlaster är allvarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, ökar vägslitaget och påverkar det sunda företagandet negativt. Hur har det kunnat bli så här? Artikeln noterar ...

Läs mer »

En YKB-kaos som kunnat undvikas

Mixen av en handfallen regering och Transportstyrelsens ofattbara misskötsel av den nya förordningen kring YKB, skapar ett kaos för transportnäringen. Ett kaos som med hyfsat enkla medel hade kunnat undvikas. En rad olyckliga omständigheter leder fram till den situation som nu råder och då krävs det att myndigheter och ansvariga politiker har markkontakt. De måste ovillkorligen förstå hur samhället utanför ...

Läs mer »

Chaufförer nekas toalettbesök.

Trots att coronaviruset har stoppat både produktionsverksamhet och serviceyrken, sker ändå en omfattande transportverksamhet runt om i landet. Det finns alltjämt en industriell verksamhet som pågår och där transporterna är livsviktiga. Inom handeln är efterfrågan stor på livsmedelstransporter, både från producenter och transportköpare. Det är fantastiskt glädjande att det fortfarande finns verksamheter som upprätthåller produktion och efterfrågan i dessa tider. ...

Läs mer »

”Förarna tvingas köra med flera förarkort för att de ska utnyttjas maximalt.”

I slutet av januari genomförde trafikpolisen och gränspolisen en gemensam insats för att komma åt oseriös åkeriverksamhet. Under många år har jag, tillsammans med åkeriägare, anställda förare och andra politiker, kämpat för att få till en kontrollverksamhet värd namnet. Den seriösa åkerinäringen är utsatt för omfattande konkurrens där förare från låglöneländer utnyttjas hänsynslöst. Förarna tvingas köra med flera förarkort för ...

Läs mer »