annons
Hem » Debatt (sida 3)

Debatt

Stoppa den olagliga yrkestrafiken

Brottsligheten på våra vägar breder ut sig samtidigt som antalet trafikpoliser minskar. Regeringen och polisen har inte prioriterat att jaga den olagliga yrkestrafiken, trots att fusket med olagliga fordon, fusk med kör och vilotider, fusk med cabotage och kombitrafik, onykterhet, falska körkort, obetalda skatter och arbetsgivaravgifter snedvrider så väl konkurrensen som riskerar att orsaka många allvarliga olyckor. Det är ute ...

Läs mer »

Trafiksäkerhetsrisker med EU-trailer på hala vägar

Trafiksäkerhetsproblem med en speciell typ av lastbilsekipage på hala vägbanor var tema under NVF seminarium i Karlstad där sakkunniga från Norge och Sverige deltog. Ett projekt av Falck Vägassistans Norge har identifierat platser där olyckor och fastkörningar ofta uppstår. 22 procent av de händelser som registrerades var utländska fordon, främst EU-trailers. Med EU-trailer menas här en tvåaxlig dragbil med treaxlig ...

Läs mer »

Skriver om historien

Jessica Rosencrantz (M) och Sten Bergheden (M) fullföljer den moderata traditionen av att skriva om historien så att detta passar det egna partiet. I frågan om klampning och högre sanktionsavgifter så var det Socialdemokraterna som fick driva den moderatledda regeringen framåt. Genom tillkännagivanden i riksdagen tvingades Elmsäter-Svärd (M) införa åtgärder som gav polisen ytterligare verktyg att stoppa olaglig trafik. Det ...

Läs mer »

Replik till Anna Johansson

Vår oro för åkerinäringens villkor lugnas på intet sätt av infrastrukturminister Anna Johanssons replik. Skälen till det är många, men främst på grund av att regeringen fortfarande saknar en egen politik för en livskraftig svensk åkerinäring. Mycket av det som Johansson lyfter fram som positiva exempel är Alliansens politik. Klampning och nya regler för frakthandlingar och sanktionsavgifter är förslag som ...

Läs mer »

Ordning och reda på vägarna är en del av samhällsbygget

På denna debattplats uttrycker Sten Bergheden (M) och Jessica Rosencrantz (M) en oro för att regeringen inte gör tillräckligt för att komma åt problemen inom åkerinäringen. Jag kan här och nu stilla den oron. Regeringen arbetar hårt och konsekvent med att uppnå schysta villkor och sund konkurrens. Det är glädjande att moderaterna nu intresserar sig för ordning och reda på ...

Läs mer »

Regeringen struntar i åkerinäringen

Åkerinäringen är en mycket viktig näring som omsätter drygt 100 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka fyra procent av Sveriges BNP och branschen sysselsätter drygt 86 000 personer. Svenska åkare är beroende av att alla åkare som är verksamma i landet har samma regler och förutsättningar. Eftersom vi konkurrerar på en internationell marknad är det inte självklart att de chaufförer ...

Läs mer »

Co2-klassning ger sämre miljöprestanda

Co2-klassning ger sämre miljöprestanda och belägger svenska företag med extra handelshinder. Svenska Lastfordonsgruppen (LFG) välkomnar en progressiv miljöpolitik kring transporter. Vi fastslår samtidigt att svenska företag måste tillåtas att arbeta på lika villkor som sina utländska konkurrenter. Det åligger politiker och myndigheter att tillse att lagar stiftas och efterlevs som säkerställer det. LFG organiserar lastbilsbyggare i Sverige Svenska Lastfordonsgruppen har ...

Läs mer »

Trafikpolisen borta om tio år

En bransch som ropar efter ännu fler kontroller måste väl ändå vara väldigt ovanligt. Men en sund transportnäring och en god trafiksäkerhet behöver myndighetskontroller – av främst polis – vid väg, dygnets alla timmar. Och alltför få stoppas, det tycker företagarna själva. Och trafiksäkerheten betalar priset. Det förebyggande arbetet är fundamentalt för fortsatt god trafiksäkerhet. Förra veckan rapporterade SVT om ...

Läs mer »

EU-politiker välkomnas till Elmia Lastbil

Under Trailer Trucking Festival på Mantorp Park presenterade Henrik Sternberg senaste upplagan av Cabotagestudien. Denna och den hearing som Trailer arrangerade har väckt stort intresse bland besökarna på Trucking Festival och  i åkeribranschen som helhet. Flera av Trailers läsare har dessutom sett filmen från hearingen som finns tillgänglig på Trailer.se och på Youtube. Inläggen på Trailer.se har blivit lästa av många ...

Läs mer »

HSS känner oro för polisen

  Vi inom Här stannar Sverige (HSS), känner en stor oro inför polisens nya organisation. Man tar bort kompetens inom alla delar av denna viktiga samhälls funktion. När man låter bl,a trafikpolisen övergå i utrycknings och ordningspolisen, då inser vi att det blir en kraftig försämring inom alla delar av polisen. Specialkompetensen som dom olika delarna inom kåren har kommer ...

Läs mer »

Maktmissbruk på hög nivå

Yrkeskompetensbevis är en lagstadgad fem dagars lärarledd kurs som gäller från och med 2016  som betalas av åkeriägare eller chaufförer. Denna måste upprepas var femte år. Själva idén till YKB måste bero på politikernas egen okunnskap och otillräcklighet. Framförallt total brist på sunt förnuft som man vill överföra på denna yrkeskår. Bristen på kreativitet och konstruktivt tänkande verkar vara total, ...

Läs mer »

Alkobommarna är här för att stanna

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. Arbetet med nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken, har präglat transportpolitiken i snart tjugo år. För att vi ska fortsätta vara ledande på detta viktiga område krävs nya och effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är alkobommar i våra stora färjehamnar. Trots ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete ...

Läs mer »

Vill se ett beställaransvar

En stor eloge till polisen som gör ett jättebra jobb efter de nya förutsättningar som de fått! Vi hoppas att det finns politiker som också läser och beaktar det som följer härefter! Och nu angående kvarhållande klampade bilar då cabotagebrott är uppenbart!! Det måste ju vara så att hela fordonet t.ex. dragbil inkl. trailer kvarhålls tills sanktionsavgift betalats och därefter ...

Läs mer »

Åkarna Tjabo och Gentleman utdelar logistikpris till Göteborgs hamn

De båda konkurrenterna blev för en gångs skull överens om att så här kan det inte fortsätta att tillgå i containerhamnen P4 Göteborgs hamn där väntetider uppstår varje dag vid hämtning och lämning av containers! Två deltagare kvalificerade sej omedelbart till kvaltävlingen bottenskrapet nämligen Göteborgs hamn (APM) och Göteborgs kommun med föreningen mjölkpallen(Götaälvbron) med självpåtagen rätt att förhindra Vänersjöfarten !? ...

Läs mer »

Ingen öppning för större lastbilar i EU

EU-parlamentets transportkommitté har vid en omröstning idag fattat beslutet att inte tillåta de tyngre eller längre lastbilarna att passera nya gränser inom EU. Man fattade kort och gott beslutet att låta situationen som gäller idag fortsätta att gälla. Någon utökad användning av 60 tons eller 25,25 meters lastbilar inom EU blir det därmed inte. Det betyder dock att de fortfarande ...

Läs mer »