annons
Hem » Notiser (sida 5)

Notiser

Minskad försäljning i coronatider för Volvo

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen har kommenterat resultat för första kvartalet 2020 i en pressrelease så här: ”Det första kvartalet 2020 påverkades av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av COVID-19-pandemin. Dessa började påverka vår verksamhet i Kina i februari och hade sedan en betydande påverkan på koncernen från mitten av mars, när vår globala leveranskedja bröts och ...

Läs mer »

Websänd trafiksäkerhetskonferens.

– Den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i världen är fortfarande att dö i en trafikolycka. Nollvisionens långsiktiga mål är kanske ännu viktigare nu, eftersom vi post-corona kommer att behöva stärka ekonomin och göra rätt prioriteringar och fördelningar, sa ministern. Det är helt avgörande att vi alla tar vårt ansvar, såväl i trafikplaneringen som i upphandling eller produktion av transporter och ...

Läs mer »

Wibax nionde terminal i Gävle

Wibax, som producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med egna tankbilar, har investerat i en terminal i Gävle och tanken med detta är att fortsätta stärka distributionskedjan, berättar Wibax i ett pressmeddelande. – Genom att investera i egna terminaler säkerställer vi att finnas nära våra kunder och minimera frakt med tankbil så långt som det är möjligt, säger Magnus ...

Läs mer »

MAN startar upp produktionen igen

MAN stoppade produktionen i mitten av mars för att skydda sina anställda i samband med den pågående Coronapandemin, som dessutom medfört en kraftig nedgång i efterfrågan på kommersiella fordon. Nu startar produktionsanläggningarna för lastbilar och bussar upp igen, samtidigt som omfattande åtgärder vidtas för att säkerställa de anställdas säkerhet. Efter ett produktionsstopp som varat i cirka sex veckor kommer MAN:s ...

Läs mer »

Elmia Lastbil arrangeras i juni 2021

Det är nu klart med nya mässdatum för Elmia Lastbil. Den 2 till 5 juni 2021 möts nationella och internationella aktörer inom åkeri- och transportbranschen på Elmia i Jönköping. – Elmia Lastbil är en mycket viktig mötesplats för många medlemmar inom Lastfordonsgruppen. Vi tycker därför det är positivt att Elmia Lastbil beslutat att arrangera mässan 2-5 juni, 2021, i Jönköping, ...

Läs mer »

Wabco i samarbete för att motverka laststölder

Enligt en rapport från BSI Supply Chain Services and Solutions, är det lasten som lockat vid 86% av Europas lastbilstöldhändelser. Förutom att störa kundens leveranskedja har laststöld en betydande negativ inverkan för flottägare från skadade trailers och fordon till driftsstopp och ökade försäkringsavgifter. Wabco går ut med en pressrelease där de berättar om sitt samarbete med Sioen i syfte att ...

Läs mer »

Lastbilsbrand nere i Zinkgruvan

Aftonbladet.se berättar att det strax före 18 gick larm om en brand i en lastbil 1 200 meter under markytan nere i Zinkgruvan i Askersunds kommun. Räddningstjänsten gör en stor insats på platsen och har vid 20-tiden kunnat ta sig fram till brandhärden. Fyra personer har sökt skydd i så kallade räddningskammare, där de väntar på hjälp från räddningstjänsten. – ...

Läs mer »

Väg 97 får mötesfri sträckning

Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska sträckan Södra Sunderbyn – Sävast byggas om till mötesfri väg. Norconsult har anlitats som beställarstöd under ombyggnationen, berättar företaget i ett pressmeddelande. Väg 97 trafikeras dagligen av ett stort antal arbetspendlare från hela Norrbotten. Vägen är också en viktig utryckningsväg ...

Läs mer »

Stopp på E4 i södergående riktning vid Örkelljunga (uppdaterad)

Det är just nu stopp på E4 vid Trafikplats Örkelljunga i riktning mot Helsingborg. Detta efter en olycka mellan en personbil och en lastbil. Trafiken leds om och trafikanter uppmanas följa vit/blå skyltning mellan Skånes Fagerhult och Örkelljunga. Prognos på när vägen åter kan vara fullt framkomlig är vid lunchtid, men kan ändras beroende på återställningsarbetets omfattning. Ny prognos för när vägen åter kan ...

Läs mer »

Utsläppen från transporter i Sverige fortsätter minska

I Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet utvecklas framgår att mycket har utvecklats i en positiv riktning. Av 31 olika nyckelmått för en långsiktigt hållbar transportförsörjning som Trafikanalys följer, har tio utvecklats positivt och bara fyra har haft en negativ utveckling sedan de transportpolitiska målen antogs av Riksdagen 2009. Några exempel på positiva utvecklingstendenser är enligt ett pressmeddelande att transporterna ...

Läs mer »

Polska chaufförer vågar inte åka till Sverige

Transportföretaget Tretab i Trelleborg jobbar i huvudsak mot Öst- och Centraleuropa. Företaget har inga egna chaufförer utan hyr in personal från Polen. Något som blivit allt svårare i och med coronaepedmin. Enligt en artikel i Trelleborgs Allehanda vågar de polska chaufförerna inte åka till Sverige av rädsla för att smittas. – På färjorna ligger de ofta fyra chaufförer i en ...

Läs mer »

Volymtapp inom bilindustrin påverkar även andra åkerier

Coronakrisen har visat på så väl väntade som oväntade kedjereaktioner. Att stoppen hos Volvo och Scania skulle drabba de åkerier som kör för bilindustrin kom knappast som någon överraskning. Men även åkerier som normalt inte kör för bilindustrin påverkas. I en artikel i Trelleborgs Allehanda berättar Roland Palm, som är vd på KE Palms åkeri, att man märkt av att ...

Läs mer »

Corona spiken i kistan för Silvergärde Transport – 15 förlorar jobbet

Silvergärde Transport i Kinnared försattes i konkurs vid Halmstads tingsrätt den 8 april. Samtliga 15-talet anställda är varslade och sägs upp från och med i morgon. Enligt konkursförvaltaren advokat Hanna Spets vid Amber advokater i Halmstad har osäkerheten till följd av corona-epedmemin påverkat beslutet. – Siffrorna har varit dåliga en tid men företrädaren för åkeriet sätter samman konkursen med osäkerheten ...

Läs mer »

Special Trailers i konkurs

Traileråterförsäljaren Special Trailers i Sverige AB i Kungsängen har försatts i konkurs vid Attunda tingsrätt. Konkursen inledes 14 april. Företaget har salufört och levererat specialtrailers och tunga släp från bland annat Faymonville. 2018 hade bolaget en omsättning på 16,3 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på minus 766.000 kronor. Vi har sökt representanter för bolaget samt konkursförvaltare.

Läs mer »