annons
Hem » Artiklar » KD-politiker förespråkar längre och tyngre lastbilar

KD-politiker förespråkar längre och tyngre lastbilar

I syfte att minska utsläppen och öka de svenska transportföretagens konkurrenskraft vill Magnus Jacobsson (KD) se längre och tyngre lastbilar och tågset i Sverige. I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth (S) skriver han att mer gods kan transporteras till en lägre kostnad med sådana åtgärder.

”Det stärker vår konkurrenskraft”, skriver Magnus Jacobsson i sin fråga.

Han tar upp Finland som ett exempel som tillåter lastbilar på upp till 76 ton och 34,5 meters längd. Han skriver också att forskning visat att den största samhällsekonomiska nyttan uppstår med både tyngre och längre lastbilar.

Magnus Jacobsson konstaterar också att det vägnät som idag finns för 74 ton, BK4, är alldeles för litet.

I sin frågeställning undrar han vad Tomas Eneroth tänker göra för att svenska åkerier ska få samma förutsättning som de finska.

I sitt svar skriver Tomas Eneroth att den svenska regeringen redan tagit ett antal beslut som ska stärka de svenska åkeriernas och tågoperatörernas konkurrenskraft.

Tomas Eneroth skriver att regeringen bland annat satsat 16,3 miljarder på åtgärder för att öka bärigheten på det svenska vägnätet. Därmed även för att utöka BK4-nätet.

Eneroth skriver också att man gett Trafikverket i uppdrag att bland annat analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.

”Om Trafikverket finner att förutsättningar finns så omfattar uppdraget även att föreslå hur längre fordon kan införas på ett sätt som bidrar till ökad transporteffektivitet, minskad klimat- och miljöpåverkan och med bibehållen trafiksäkerhet”, skriver Eneroth.

I Trafikverkets uppdrag ligger också att analysera hur längre och tyngre lastbilar kan påverka regeringens strävan om att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

”Med dessa åtgärder har regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att svenska åkerier och tågtransportörer ska få goda förutsättningar och kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Regeringen har för avsikt att fortsatt verka för ett effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem”, avslutar Tomas Eneroth.

En kommentar

  1. Sverige saknar infrastrukturen för ett sådant projekt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*