annons
Hem » Notiser » Kilometerskatten het fråga i regeringens industrisamtal

Kilometerskatten het fråga i regeringens industrisamtal

Under måndagen deltog företrädare för skogsindustrin i regeringens industrisamtal. Temat för samtalet var transporter och infrastruktur. Med inköp av transporttjänster för 25 miljarder kronor årligen är skogsindustrin enligt ett pressmeddelande Sveriges största transportköpare.

– Skogsindustrin är Sveriges största nettoexportör, 90 procent av den svenska massa-, pappers- och kartongproduktionen och 70 procent av de sågade trävarorna exporteras. Det är viktigt att vi har en infrastruktur och regelverk som gör oss konkurrenskraftiga, så att vi på ett effektivt sätt kan transportera virkesråvaran från skogen till våra bruk och därefter frakta våra produkter till kunder runt om i världen. Regeringen har tagit många bra initiativ men vi skulle önska ökade satsningar på järnvägen i hela Sverige, att 74-tons lastbilar införs och att de planerade vägslitageavgifterna slopas, säger Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso, under mötet med näringsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson.

Arvid Eriksson, inköpsdirektör på Södra, deltog i förmiddagens expertsamtal. Södras interna mål är att produktionen ska vara fossilfri senast år 2020 och transporterna år 2030.

– Vi vill både värna klimatet och svensk industris konkurrenskraft. För oss är det senare en förutsättning för det förstnämnda. Utan lönsamhet kan vi inte investera i klimatsmarta lösningar, säger Arvid Eriksson i pressmeddelandet.

Arvid Eriksson kommenterade även vägslitageskatten.

– Vi behöver stabila, förutsägbara regelverk som styr mot fossilfria transporter. Det är en förutsättning för att vi ska kunna investera i klimatsmarta transportlösningar. Vägslitageskatten är ett exempel på det motsatta. Det är en generell kostnadsökning för vår bransch som inte styr mot fossilfria transporter.

Arvid Eriksson efterfrågade både forskning på nya innovativa transportlösningar, men även rätt att nyttja de lösningar som finns redan idag och som skulle gynna vårt klimat, som tyngre och längre tåg och lastbilar.

– Det gäller att vi samverkar och utvecklar effektiva och hållbara transportlösningar, som gynnar en grön omställning och samtidigt stärker svensk industris konkurrenskraft. Ett bra exempel på detta är det spännande och banbrytande projektet med elvägen utanför Sandviken, säger Per Lyrvall.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*