annons
Hem » Artiklar » Kilometerskatten ska utredas

Kilometerskatten ska utredas

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att den tunga trafiken i större grad kan bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin genom en vägslitageskatt. Skatten ska omfatta både svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna.

Att införa en vägslitageskatt skulle enligt pressmeddelandet bland annat även kunna öka möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden inom åkeribranschen. Andra följdeffekter som regeringen lyfter fram är:

• bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn nås

• bidra till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till t.ex. tåg och sjöfart

• ge ökade möjligheter att styra mot mer miljöanpassade lastbilar

Utredningen ska ta fram ett förslag till teknisk lösning och nödvändiga förfaranderegler för en vägslitageskatt. Utredningen ska även bland annat ta fram förslag på utformningen och omfattningen av skatteuttaget samt göra konsekvensanalyser.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 december 2016. Utredningen ska ske i form av en kommitté med tidigare rättschefen Vilhelm Andersson som ordförande och chefsrådmannen Johan Sanner som ledamot.

Allianspartierna är motståndare till kilometerskatten och Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet, sågar beslutet.

– Sverige behöver transporter och tågen kan varken nu eller på längre sikt lösa problemet. Vägtransporter kommer fortsatt behövas och därför vore det bättre att satsa på en omställning av fordon och bränslen istället för en röd skattechock som ändå bara flyttas till att konsumenterna får betala ett högre pris, säger han.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*