annons
Hem » Artiklar » Klart för tankning av biodiesel

Klart för tankning av biodiesel

OKQ8 Diesel Bio HVO är ett helt förnybart dieselalternativ som kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent. Nu öppnar man upp för ytterligare tankställen i Sverige genom att erbjuda tankning av Diesel Bio HVO på OKQ8 Gasklockan i Göteborg. Alla med godkända fordon och som har OKQ8:s företagskort har möjlighet att tanka dieseln.Efter tester med Diesel Bio HVO certifierar nu Volvo Lastvagnar samtliga sina motorer för syntetisk diesel. I och med certifieringen öppnar OKQ8 upp dieseln för publik tankning – alla med godkända fordon är välkomna att tanka.

OKQ8 Diesel Bio HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är en syntetisk diesel baserad på avfall och restprodukter. Koldioxidreduktionen är upp till hela 90 procent jämfört med vid användningen av fossil diesel.

Volvo Lastvagnar certifierar nu samtliga sina motorer för syntetisk diesel, som en direkt följd av att ha testat Diesel Bio HVO tillsammans med Renova och DHL Freight.* Lastbilar har under två år sammanlagt rullat cirka 100 000 mil i kommersiell trafik.

–Fältprovet visar att HVO fungerar utmärkt i våra motorer och kan användas under samma förutsättningar som vanlig diesel. Det går även bra att fritt blanda diesel och HVO. Vi tror på HVO:s potential och tror på en ökad efterfrågan som gör att HVO kommer att kunna tankas på många fler platser framöver, säger Tobias Bergman, produktchef för alternativa bränslen och hybrider på Volvo Lastvagnar.

OKQ8 öppnar upp Diesel Bio HVO för alla med godkända fordon
OKQ8 ser certifieringen som en möjlighet att få ut Diesel Bio HVO för alla på marknaden som vill ta ett extra kliv för miljön och öppnar nu upp för tankning av Diesel Bio HVO på OKQ8 Gasklockan i Göteborg. Alla med godkända fordon och som har OKQ8:s företagskort har möjlighet att tanka dieseln.

–Volvo Lastvagnars certifiering är väldigt glädjande och ett viktigt steg i vårt arbete för att underlätta för våra kunder att göra hållbara val. Certifieringen sätter även förnybar syntetisk diesel på kartan generellt och ökar möjligheterna för en mer publik marknad för Diesel Bio HVO, säger Erik Stenströmer Moglia, produktchef drivmedel på OKQ8.

Diesel Bio HVO – ett hållbart bränsle
Den syntetiska dieseln, Diesel Bio HVO, är en diesel som framställs av förnybara råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslet är verifierat och är miljömässigt och socialt hållbart. Dieseln kan distribueras effektivt i befintliga depåer, tankbilar och stationer. Minskningen av växthusgasutsläpp – en av de bästa på marknaden – är upp till 90 procent tack vare avfall och restprodukter som bas.

Utöver Volvo Lastvagnars certifiering har Renova efter fältprovet valt att övergå till 100 procent förnybart drivmedel i sin fordonsflotta, till stor del tack vare Diesel Bio HVO.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*