annons
Hem » Artiklar » Konkurserna minskat med fyra procent
anonym, motorväg

Konkurserna minskat med fyra procent

Företagskonkurserna för årets första tio månader fortsätter att minska. Minskningen sedan årsskiftet är 9 procent. En av de branscher där antalet konkurser minskat är Transporter. Minskningen på fyra procent är i och för sig en av de mindre men det går på rätt håll. Allt enligt senaste siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

I oktober gick sammanlagt 511 företag i konkurs, att jämföra med oktober månad 2014 då 628 företag gick i konkurs. Det innebär en minskning på 19 procent för månaden. Under årets första tio månader gick 4 919 företag i konkurs. Samma period 2014 gick 5 420 företag i konkurs. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

– Konkurserna har nu minskat varje månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår      analys av konjunkturläget som ser stabilt ut. Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom se mycket låga ut vilket tyder på att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC, i ett pressmeddelande.

Sett till bransch och hittills i år har antalet konkurser i såväl sektorn ”Övriga serviceföretag inklusive företag för personliga tjänster” som ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” minskat med 20 procent. Sedan följer ”Byggindustri” där konkurserna minskat med 17 procent hittills i år. Sämre har det dock gått för ”Information och kommunikation” där konkurserna ökat med 5 procent.

Den positiva trenden med färre konkurser märks i nästan hela landet. I Kronobergs län minskade konkurserna med 23 procent, i Blekinges med 22 och i Västerbottens med 21 procent. Några län sticker dock ut med ökat antal konkurser under årets första tio månader: De ökade i Gotlands län med 85 och i Uppsala län med 46 procent. Mindre ökningar i antalet konkurser förekom även i Kalmar, Gävleborg och Norrbotten om sex, fem respektive tre procent i respektive län i perioden.

Sett till storstadsregionerna har Stockholms län bäst utveckling där antalet konkurser till och med oktober minskat med 15 procent jämfört med 2014. Sammanlagt 1 565 företag har där gått i konkurs till och med oktober jämfört med 1 847 under motsvarande period föregående år.

I Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 6 procent jämfört med samma period 2014.

I Skåne län minskade antalet konkurser med 8 procent jämfört med samma period 2014.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*