annons
Hem » Artiklar » Krafttag mot systematiska cabotagetransporter och skärpta regler för lättlastare
cabotage, trafik, motorväg
Genrebild. Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.

Krafttag mot systematiska cabotagetransporter och skärpta regler för lättlastare

I går torsdag röstade ledamöterna i Europaparlamentets transportutskott om en revidering av reglerna för vägtransporter i Europa – det så kallade mobilitetspaketet. Förslag om skärpning av cabotagereglerna och införande av regelverk för lättlastare klubbades igenom medan en revidering av regelverket för kör- och vilotider och utstationering av förare lämnades utan beslut.

Med röstsiffrorna 27 för och 21 emot röstade utskottet igenom det svenska förslaget till nya regler för cabotagetrafik. Det innebär att svenska löner och villkor ska gälla även för de chaufförer som utför sådana transporter i Sverige.

– Det är helt avgörande att vi får ett nytt, fungerande regelverk på plats. Det kan inte fortsätta som idag då svenska åkerier och yrkesförare konkurreras ut på grund av dåliga regler och kryphål i lagstiftningen, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), ordinarie ledamot i transportutskottet, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär också att en lastbil inte får återvända till det land man utfört cabotagetransporterna i förrän två och en halv dag efter att man återvänt till sitt etableringsland.

Detta innebär att en utländsk lastbil inte får återvända till Sverige för nya cabotagetransporter förrän 60 timmar efter att man återvänt ”hem”. Att som idag bara vända över gränsen till Danmark och hämta upp ett nytt lass skulle således inte längre berättiga till nya cabotagetransporter i Sverige.

Förslaget kräver även att lastbilen måste lasta eller lossa en gång var fjärde vecka i den medlemsstat där bolaget är registrerat.

Tiden man får utföra cabotagetransporter ändras också om det framröstade förslaget blir verklighet. Idag är det tillåtet för en utländska operatör att utföra tre cabotagetransporter under sju dagar i annat EU-land. Det nya förslaget tillåter fritt antal cabotagetransporter under tre dagar – sedan måste lastbilen lämna landet.

Ledamöterna i transportutskottet föreslår också att företag som använder lättlastare över 2,4 ton för internationella transporter också måste följa EU: s regelverk för vägtransporter. Med detta då också ovannämnda tuffare cabotageregler. Syftet med detta är att undvika den snedvridning av marknaden det ökade nyttjandet av denna typ av fordon medfört.

Transportutskottet siktar också in sig på så kallade brevlådeföretag. Förslaget kräver bevis på betydande aktivitet i det land transportföretaget är etablerat i.

Parlamentsledamöter vill att elektroniska dokument och digital teknik ska användas mer effektivt för att underlätta för chaufförerna och effektivisera kontrollerna längs väg. De nationella myndigheterna bör intensifiera gränsöverskridande samarbete för att hjälpa till att identifiera och fokusera på företag som missbrukar regelverket, samtidigt som man minskar kontrollen av åkerier som sköter sig.

Transportkommitténs ledamöter vill också stärka beställaransvaret genom att medlemsstaterna införa sanktioner mot avsändare, speditörer, entreprenörer och underleverantörer som använder transportörer som de vet eller borde veta bryter mot reglerna.

På dagordningen stod också förslag för nya regler gällande vilotider och utstationering av förare. Här kunde ledamöterna inte enas och beslut uteblev därför.

Som väntat råder det stor splittring mellan medlemsländerna i öst och väst. Många representanter från östra Europa är kritiska till en skärpning av regelverket.

Det råder även stor osäkerhet om när förslagen kan behandlas av parlamentet i plenum. De tre förslagen på dagordningen – cabotage, kör- och vilotider och utstationering – ingår i det så kallade mobilitetspaketet som tidigare tagits upp i sin helhet. Frågan är nu om man kan tänkas rösta om enbart cabotagereglerna eller måste invänta beslut från transportutskottet även gällande de andra två frågorna.

Senast mobilitetspaketet var uppe i parlamentet sommaren 2018 kunde man inte komma fram till beslut och ärendet gick då tillbaka till utskottet för omförhandling.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*