annons
Hem » Artiklar » Miljö » Långsam utfasning av fossila drivmedel i Skåne

Långsam utfasning av fossila drivmedel i Skåne

Den stora energiutmaningen i Skåne är att 90 procent av transporterna i Skåne är fossila, konstaterar Länsstyrelsen Skåne som har bearbetat nationell statistik. En tredjedel av drivmedlen kommer från Ryssland.

– Det svenska målet är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och målen är ännu högre i Skåne. Men fortsätter vi i den här takten blir de skånska transporterna fossiloberoende först omkring år 2100, säger Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne som har bearbetat nationell statistik från bland annat SCB och Energimyndigheten.

Statistiken visar att fossilberoendet för transporter i Skåne sjönk mellan 2003 och 2013, från 99 procent fossila drivmedel till 90 procent. Länsstyrelsen har också undersökt ursprungslandet för drivmedlen: 38,6 procent kommer från andra nordiska länder, 33,9 procent från Ryssland, därefter kommer Nigeria (9,7 procent) och Venezuela (5,2 procent).

– Transporterna är den stora miljöutmaningen i Skåne. Men vi har goda förutsättningar att ta oss an dem. Många skånska kommuner, myndigheter och företag har till exempel skrivit under uppropet om ett 100% fossilbränslefritt Skåne, och där har Klimatsamverkan Skåne dragit igång ett projekt där tio kommuner jobbar för att bli fossiloberoende. Oljeanvändningen för uppvärmning har minskat med 96 procent de senaste tio åren, nu vill se samma utveckling för transporter, säger Johannes Elamzon.

Sammanställningen av Skånes energibalans visar också andra positiva tendenser: energin från skånsk vindel har fördubblats på fem år och tiodubblats för solel under samma period.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*