annons
Hem » Artiklar » Lastbilstillverkare efterlyser satsning på HCT-ekipage i EU

Lastbilstillverkare efterlyser satsning på HCT-ekipage i EU

Den europeiska fordonstillverkarorganisationen ACEA efterlyser en gemensam policy inom EU för att främja ett gränsöverskridande transportsystem med större lastbilar (HCT-ekipage). Systemet skulle kunna tillåta lastbilar med dubbla kapaciteten mot dagens EU-lastbilar på vissa delar av det europeiska vägnätet. Förslaget lades fram vid ett evenemang i Bryssel under gårdagen.

Enligt ett pressmeddelande visar erfarenheten att HCT-ekipage är mer effektiva och produktiva än dagens EU-ekipage. Detta genom att lasta gods motsvarande flera mindre lastbilar, konsumerar mindre bränsle och genererar lägre utsläpp. ”Detta gör dem mer miljövänliga” skriver ACEA.

Enligt ett dokument organisationen tagit fram kan tre HCT-ekipage transportera samma mängd gods som sex EU-ekipage och sänker då CO2-utsläppen med 27 procent.

Nyligen slog EU fast utsläppsgränserna för lastbilar gällande 2025 och 2030. Enligt ACEA:s generalsekreterare Erik Jonnaert kommer lastbilstillverkarna dra sitt strå till stacken för att minska utsläppen.

–  De nya utsläppsgränserna för nytillverkade lastbilar räcker dock inte till för att minska det totala CO2-utsläppet från vägtransporterna, säger Erik Jonnaert.

Enligt ACEA beräknas transportbehovet öka markant de kommande årtiondena. HCT-ekipage är ett kostnadseffektivt sätt att möta detta behov, samtidigt som man håller koldioxidutsläppen i schack, menar ACEA. Detta dessutom utan någon större förändring av Europas existerande vägnät.

– För att kunna dra nytta av HCT-ekipagen över hela Europa uppmanar vi beslutsfattare att göra det möjligt att introducera ett HCT-system över gränserna, säger Erik Jonnaert.

Idag är HCT-ekipage i form av modulekipage (EMS) enligt ACEA tillåtna i Belgien, Danmark, Finland, de flesta tyska delstater, Holland, Portugal, Spanien och Sverige. Organisationen menar att minskningen av koldioxidutsläppen bekräftats från dessa länder. ACEA menar även att oron över att godstransporter på järnväg flyttar över till väg i och med införande av HCT-ekipage visat sig vara obefogad.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*