annons
Hem » Artiklar » Lidl satsar på självkörande transporter

Lidl satsar på självkörande transporter

Lidl Sverige har tecknat ett avtal med techbolaget Einride för en övergång till eldrivna, självkörande lastbilstransporter. Förutsatt att nödvändiga tillstånd finns på plats kommer försök med Einrides T-pod inledas under kvartal tre 2018 enligt ett pressmeddelande från livsmedelskedjan.

– Livsmedelsbranschen är mycket transportintensiv, vilket betyder stora utsläpp så länge man fortsätter med fossil teknik. Under verksamhetsåret 2016/2017 övergick vi helt till alternativa bränslen som el, fordonsgas, biodiesel eller Svanenmärkt diesel vilket minskade transporternas klimatpåverkan med 25 procent. Genom att ta nästa steg och gå över till elektriska lastbilstransporter kan transportens utsläpp minska med uppemot hundra procent. Einrides självkörande T-pod kan göra detta jättesteg i vårt arbete mot fossilfria transporter, säger Johannes Fieber, vd på Lidl Sverige.

Bakgrunden till samarbetet mellan Lidl och Einride är den regelförändring som trädde i kraft 1 juli i år och som ger Transportstyrelsen mandat att bevilja tillstånd för försöksverksamhet med självstyrande fordon på allmänna vägar. Einride och Lidl har inlett en dialog med Transportstyrelsen och planerar att inkomma med en tillståndsansökan under november.

– Inrikes vägtransporter står för cirka 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Vårt mål är att T-poden ska stå för 40 procent av de svenska vägtransporterna 2035, vilket skulle minska Sveriges utsläpp av växthusgaser med lika stor andel. Samarbetet med Lidl är ett viktigt steg i den riktningen, säger Robert Falck, VD, Einride.

Einrides och Lidls försöksverksamhet kommer att inledas i Halmstad.

 

Om Einride och T-poden

Einride är ett Stockholmsbaserat transportföretag, startat 2016. T-poden är en svensk uppfinning och Einrides lösning på transportsektorns logistiska och miljömässiga utmaningar. T-poden är själv- och fjärrstyrd vilket möjliggör batteridriven drift, också över långa distanser. T-poden är alltså inte en hybrid, utan går helt på elektricitet.

 

Specifikationer för T-poden:

Lastkapacitet: 15 standard-lastpallar (0.8 x 1.2 meter)

Vikt vid full last: 20 ton

Längd: cirka 7 meter

Batterikapacitet: 200 kWh

Räckvidd: 200 kilometer

Läs mer:

Förarlösa lastbilar tar över fjärrtrafiken

En kommentar

  1. Mikael Andersson

    Einride med T-pod och T-Log kommer bli lika betydelsefull som Tesla Motors har blivit för att få igång bilindustrin till utvecklandet av lade el bilar.
    Medan T-pod och T-Log kommer bli viktiga för att få igång lastbilstillverkarna att satsa på autonoma lastbilar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*