annons
Hem » Notiser » Lite om trafikverkets vägunderhåll

Lite om trafikverkets vägunderhåll

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Ungefär åtta miljarder kronor går till drift och underhåll varje år. Trafikverket berättar mer om hur man planerar och prioriterar i en pressrelease .

Hälften av pengarna är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel för vinterväghållning och den återstående fjärdedelen för övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

– Vi har bra kunskap om tillståndet på våra vägar. Utifrån våra tilldelade medel kan vi bibehålla en god funktion på stor del av vårt vägnät. Samtidigt har vi öppet redovisat att underhållsbehovet på det lågtrafikerade vägnätet är stort och kommer att öka inom nuvarande planperiod, säger Anders Larsson på Underhåll väg.

Skötsel av vägar, och mer omfattande underhåll av beläggningar, upphandlas i olika kontrakt vid skilda tillfällen. De arbeten som Trafikverket beställer av entreprenörerna kontrolleras regelbundet så att kraven uppfylls.

Underhållet påverkas av strategiska inriktningar som finns i nationell plan för vägtransportsystemet som sedan konkretiseras i genomförandeplan och underhållsplan.

Utifrån inriktningar i planerna tas åtgärdssträckor fram som sedan prioriteras. I prioriteringen av sträckorna tas även hänsyn till mer detaljerade tillståndsuppgifter, besiktning på plats, kundsynpunkter, intern kunskap samt erfarenheter från de entreprenörer som gör regelbundna kontroller av vägnätet.

När alla uppgifter finns samlade prioriteras åtgärderna utifrån Trafikverkets uppdrag samt tillgängliga medel.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*