annons
Hem » Artiklar » Liten lägesrapport om E4-bygget vid Ljungby

Liten lägesrapport om E4-bygget vid Ljungby

Arbetet har varit igång sedan april 2019 och idag nästan 8 månader senare har vi kommit en bra bit på vägen, berättar Trafikverket i en pressrelease.

Följande arbeten har utförts inom vattenskyddsområdet längs E4 norr om Ljungby.
  • Breddning och asfaltering av vägen på en sträcka av cirka 3 km.
  • Uppsättning av cirka 3 km permanenta betongbarriärer.
  • Uppsättning av cirka 6 km högkapacitetsräcken.
  • Vi har tätat cirka 6 km diken med geomembran.
  • Vi har lagt ner cirka 3 km Aco-drain ränna.
  • Uppsättning av cirka 6 km nytt viltstängsel.
  • Etablering av flera avsilningsytor.

Ovanstående delar är viktiga för arbeten inom vattenskyddsområdet. Åtgärder utförs för att skydda vattenskyddsområdet vid utsläpp och läckage som kan inträffa vid eventuella olyckor.

Utanför det primära vattenskyddsområdet fortsätter Barslund med att bredda vägen och planera för kommande asfalteringar och uppsättningar av räcke, barriär, stängsel, avvattningsrännor m.m.

Vad gäller broarna så är det hela 28 stycken befintliga broar som påverkas på olika sätt genom att; rivas, anpassas, breddas eller byggas innan den nya motorvägen står redo. I dagsläget kan man säga att det pågår arbete med cirka 7–8 stycken broar.

Sträckan mellan trafikplatserna Lagan och Toftaholm där Barslund arbetar just nu är cirka 12 km. Hastigheten är sänkt till 70 km/h och det är endast 1 körfält i varje riktning. På sträckan finns dagligen cirka 30 maskiner som arbetar för fullt med att driva projektet framåt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*