annons
Hem » Artiklar » Livsfarligt däck och nästan hälften körde olagligt med farligt gods
Foto: Polisen

Livsfarligt däck och nästan hälften körde olagligt med farligt gods

Under två dagar i förra veckan jobbade trafiksektionen vid Stockholms-polisen med en utbildningsinsats där ett antal poliser utbildades till att bli tillsynsmän/kvinnor när det gäller transport av farligt gods på väg.

I utbildningen ingick 2 praktikdagar där eleverna fick testa sin kunskaper i skarpt läge. Under dessa dagar gjordes 33 tillsyner av lastbilar som transporterat någon form av farligt gods.

De kontrollerade fordonen var:

9 st tankbilstransporter.
1 containertransport.
1 bulktransport.
22 styckebilstransporter.

Foto: Polisen

Det hela resulterade i att:

6 st fordon belades med körförbud
7 st fordon belades med föreläggande att åtgärda fel och brister.

Av 33 kontrollerade fordon innebär detta att det var fel på 13 fordon (40%) enligt reglerna för transport av farligt gods.

Totalt utfärdades böter till en summa av 25 000 kr.

21 st flygande inspektioner genomfördes där det som stack ut var att cordväven var framme på vänster framdäck på en tankbil och en axel satt lös på en trailervagn.

5 fordon som var inne för kontroll hade bristfällig lastsäkring vilket kan kosta 4000 kr i böter när det gäller farligt gods.

4 fordon hade brandsläckare som inte var kontrollerade i tid.

Utöver detta uppdagades en förare från Georgien som inte fick arbeta i Sverige.

Foto: Polisen

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*