annons
Hem » Artiklar » Livsmedelsföretaget Paulig byter till förnybara drivmedel

Livsmedelsföretaget Paulig byter till förnybara drivmedel

Livsmedelsföretaget Paulig, med varumärken som Santa Maria och Risenta, har styrt om till att använda HVO100 och biogas på sina största godsflöden mellan lager och fabriker samt Göteborgs hamn. Enligt ett pressmeddelande betyder det minskade koldioxidutsläpp från transporterna med 85 procent på en sträcka om 450.000 kilometer per år. Initiativet är ett steg i Pauligs ambition att minska växthusgasutsläppen.

Det är transportföretagen DSV, Greencarrier Freight Services, GLT/Pendeltrafiken och Geodis/GDL som tillsammans med Paulig gjort förändringen möjlig.

– På global nivå utgör transporter en relativt liten del av de totala utsläppen inom livsmedelsindustris värdekedja, men genom att planera och optimera transportflödena kan vi göra stora besparingar här, både för klimat och företag. Vår ambition är att bli branschledande inom hållbarhet och minska våra logistikutsläpp med 25 procent fram till 2025, säger Henrik Samuelson, SVP Scandinavia & Central Europe Paulig.

De minskade logistikutsläppen är ett delmål i Pauligs övergripande mål om att minska växthusgasutsläppen från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030. Paulig har också skrivit under branschorganisationen DLF:s Transportinitiativ med målsättningen att alla transporter ska vara fossilfria senast 2025.

– Just nu ser vi över hela logistikflödet som berör allt från produktion och drift till transport och leverans ur ett hållbarhetsperspektiv. Rent konkret handlar det om att effektivisera våra flöden ut till våra kunder men också mellan våra egna fabriker. Sedan årsskiftet använder vi till exempel en biogaslastbil för våra interna transporter mellan lagret i Kungsbacka och fabrikerna i Mölndal och Landskrona, mil för mil gör vi skillnad, säger Henrik Samuelson.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*