annons
Hem » Artiklar » Lönsamheten minskar i transportnäringen

Lönsamheten minskar i transportnäringen

Lönsamheten för transportföretagen på väg och järnväg sjönk redan under 2018. Försämringen är särskilt tydligt bland företag som kör gods på järnväg, där knappt hälften av företagen varit lönsamma. Det visar rapporten ”Transportmarknaden i siffror” från Transportstyrelsen. Den ger en översiktlig bild av utvecklingen för person- och godstransporter på väg och järnväg. Årets rapport är den femte i ordningen och gäller 2019.

Liksom tidigare år granskas transportföretagens ekonomiska situation, och bland företagen är det är framför allt de som kör gods på järnväg som under flera år visat på bristande lönsamhet.

En slutsats i rapporten är att bristande lönsamhet kan begränsa godssatsningar när de behövs som bäst.

– En risk med den dåliga lönsamheten är att den begränsar företagens vilja och möjligheter att vara innovativa och nytänkande. Den svaga lönsamheten för företag som bedriver godstrafik på järnväg riskerar i sin tur att få negativ påverkan på förutsättningarna att attrahera nya kunder, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

En annan slutsats är att den nationella godstransportstrategin har öppnat för nya lösningar som kan bidra till hållbara transporter. Länge sågs lösningen ligga i överflytt av gods från väg till järnväg och sjöfart. Så kom insikten att andra vägar också behövs. Flera myndigheter har fått uppdrag utifrån strategin och dessa har nu börjat redovisas.

– Nya konkreta åtgärder är exempelvis miljöbonus för tunga lastbilar, en breddad ekobonus och en utökning av stadsmiljöavtalen. Alla dessa förslag kan leda till att steg tas på vägen mot att uppnå transportsektorns klimatmål, säger Josefin Hallenberg.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*