annons
Hem » Notiser » Många transporter av litiumjonbatterier klarar inte regelkraven

Många transporter av litiumjonbatterier klarar inte regelkraven

Trots flera incidenter med litiumjonbatterier tror många fortfarande att batterier inte är farliga. Det menar Patrick Björkman, säkerhetsrådgivare och farligt gods-specialist på DGM Sverige.

– En grov gissning är att drygt 15 procent av alla transporter med litiumjonbatterier inte uppfyller kraven i regelverken.

Enligt ett pressmeddelande från GPBM Nordic, som levererar batterier och energilagringslösningar till industrin, transporteras åtskilliga ton litiumjonbatterier i Sverige varje år. Merparten transporteras enligt de allt tuffare regler som införts. Men det finns ett stort mörkertal.

– Det kan handla om att transporterna saknar rätt dokumentation eller är packat på fel sätt för att uppfylla kraven i regelverken ADR, RID, IMDG-Koden & IATA-DGR, Ofta beror det på ren okunskap, säger Patrick Björkman.

Vanligen är det mindre teknikföretag som inte har tillräcklig kunskap om att litiumjonbatterier är klassificerade som farligt gods och att det är hårt reglerade enligt regelverken. Ett exempel är om ett företag ska frakta några bärbara datorer till en filial och packar ner datorerna i vanliga lådor. Lådorna skickas sedan med en budfirma eller någon annan transportör.

– Då uppstår en professionell frakt som inte klarar reglerna, eftersom transportören inte vet vad som finns i lasten.

Enligt Patrick Björkman är alla litiumjonbatterier farliga, blir det kortslutning utvecklas snabbt extrem värme, som leder till giftig gas, brand och eventuellt explosion, säger Patrick Björkman.

– Problemet med den här typen av bränder är att de inte går att släcka med vanliga släckmetoder.

En ny brandsläckare speciellt framtagen för att släcka litiumjonbatterier kallad AVD bygger på mineralet vermikulit som har en unik förmåga att kapsla in eldhärden och kväva elden. Patrick Björkmans rekommendation är att alla som hanterar och lagerhåller litiumjonbatterier skaffar sig AVD-släckare.

 

Fakta:

DGM är ett företag som arbetar med rådgivning, utbildning och produkter för hantering av farligt gods.

 

GPBM levererar batterier och energilagringslösningar till industri och konsument.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*