annons
Hem » Artiklar » Många ungdomar vill bli lastbilschaufför

Många ungdomar vill bli lastbilschaufför

Det finns idag ett stort behov av lastbilschaufförer och om man ser till elevernas intresse för att söka till fordons- och transportprogrammet så har man inte skrämts bort av den diskussion som varit kring autonoma fordon.

Kanske ser man också en förhoppning i att det vägtransportpaket som är på gång inom EU ska bidra till att skapa bättre villkor för morgondagens chaufförer. Under alla omständigheter visar Skolverkets statistikrapport, över antalet sökande till gymnasieskolan läsåret 2019/2020, att antalet sökande till fordons- och transportprogrammet ökat till 6.427 elever jämfört med 6.383 året innan.

Denna positiva utveckling har också Transportföretagen uppmärksammat i ett pressmeddelande.

– Transportnäringen har ett stort rekryteringsbehov och goda jobbmöjligheter och därför är det mycket glädjande att antalet sökande till fordons- och transportprogrammet ökat, särskilt som intresset för yrkesprogrammen minskat, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

När det gäller antagna elever, till fordons- och transportprogrammet, inför det läsår som började i augusti så ökade det med 183 till 3.323.

Om man ser på samtliga yrkesprogram minskade antalet sökande med 1,5 procent till 37.200. Etta bland dessa var el- och energi med omkring 6.500 sökande och näst populärast var Fordon och Transport med drygt 6.400 och trea var bygg- och anläggning med 5.800.

3 kommentarer

  1. Det spelar ingen roll hur många som utbildas för det finns ingen som vill jobba än då !! Ingen kanske är fel men det är inte många som är chaufförer när det har gått något år !!

  2. Alexander einarsson

    Att köra lastbil är en dröm för mig som funnits hela mitt liv, det är det enda jag vill jobba med. Tycker det är tråkigt med skolsystemet, hur det funkar idag. Jag kom inte in på transport pga för lågt mattebetyg. I den klass jag skulle gått gick fem som inte ville köra lastbil? Hur går det ihop? Är det inte bättre att satsa på dom som verkligen vill? Istället för dom som bara söker för gratis körkort?

  3. Det pratas för lite om att saknas chaufförer, alla tabeller där de pratar om bristyrken är det bara akademiska .
    låt SYO-konsulenterna vara med och lära sig att peppa för vanliga arbeten inte bara högskolejobb.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*