annons
Hem » Artiklar » Maximalt utnyttjad lastkapacitet med digital tjänst

Maximalt utnyttjad lastkapacitet med digital tjänst

NCC har testat en digital tjänst som under det första år som tjänsten använts i Trafikverkets projekt Västlänken, delprojekt Centralen, resulterat i 1600 färre lastbilstransporter till och från projektet i centrala Göteborg. Testet som skett i samarbete med Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor har resulterat i sänkningar av både utsläpp av koldioxid och bullernivå, berättar Volvo i en pressrelease.

På NCC:s arbetsplats deletapp Centralen i Trafikverkets projekt Västlänken ska över två miljoner ton schaktmassor transporteras under projektets gång, Här finns en stor vilja att uppnå miljö- och effektiviseringsvinster och genom att undersöka möjligheten att digitalisera arbetsflödena föddes idén till tjänsten ”Effektiv utlastning”.

Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och schaktmassor mot en digital våg i en gemensam digital tjänst kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. Det innebär också att säkerheten ökas på arbetsplatsen då kommunikationen kan ske digitalt i stället för att kliva ur hytten och gå bort till grävmaskinen eller lastbilen och tillbaka. Arbetsmiljön blir bättre och säkrare för både lastbilschaufförer, grävmaskinister såväl som medarbetare i produktionen.

– Hittills har vi lyckats minska trafiken till och från projektet med 11 procent, vilket motsvarar cirka 1 600 färre lastbilstransporter i centrala Göteborg under det första år som vi använt tjänsten. Det är riktigt roligt att se hur bra tjänsten har fungerat och vilka vinster den inneburit för staden och för projektet, säger Johan Nyström, produktionschef, NCC Infrastructure.

Tjänsten Effektiv utlastning som används i lastbilarna och grävmaskinerna i projektet har utvecklats av Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment i samarbete med NCC. Volvos grävmaskiner är utrustade med digitala vågar som löpande överför information till systemet. Målet är att lastbilen ska lastas optimalt, inte för mycket och inte för lite. Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras. Det finns åtta aktiva deponier och det är viktigt att kunna styra lastbilar med till exempel miljöfarliga massor till rätt deponi.

– Uppkopplade tjänster är av mycket stor betydelse för att minska miljöpåverkan och öka produktiviteten. Effektiv Utlastning är ett bra exempel på detta. Genom det täta samarbetet med NCC har vi kunnat dra många lärdomar som gör att vi kan vidareutveckla tjänsten såväl som vårt arbetssätt. Båda våra företag har högt ställda miljöambitioner och samarbetet har betytt mycket för båda parter. Vi är mycket glada över att vi väsentligt sänkt både utsläppen av koldioxid och bullernivån för alla Göteborgare, säger Laura Stavby, projektledare hos Volvo Lastvagnar för detta projekt.

Tjänsten är ett resultat av flera års samarbete mellan NCC, Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment och andra inblandade aktörer, vilket är ett bra exempel på att nära samarbete från början i ett projekt kan skapa stora värden.

– Grunden i hela projektresan har varit att förstå kundens process och dess utmaningar. Genom den förståelsen har vi skapat en lösning som blivit en vinst för våra kunder, vårt samhälle och för oss i Volvokoncernen. Detta har blivit möjligt genom ett tätt samarbete med NCC men också tack vare ett tvärfunktionellt samarbete inom AB Volvo, säger Lars-Ola Sjöström, ansvarig för tjänsteutveckling, på Volvo Construction Equipment.

Effektiv utlastning har även utsetts till finalist i utmärkelsen ”Årets hållbara projekt” i tävlingen CIO Awards.

– Det är väldigt inspirerande att vårt arbete uppmärksammas även utanför vår bransch och visar på hur samarbeten mellan olika slags aktörer kan driva utvecklingen framåt och skapa tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle, avslutar Johan Nyström.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*