annons
Hem » Notiser » Mer gods på lastbil i Västra Götalands län

Mer gods på lastbil i Västra Götalands län

Under år 2017 ökade både de lastade och lossade godsmängderna med svenska lastbilar i Västra Götalands län, jämfört med året innan. Lastade godsmängder ökade med 26 procent och lossade med 35 procent. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

– Utöver den ökade transporterade godsmängden i Västra Götalands län, och det som hör till området Stor-Göteborg, ser vi få signifikanta förändringar jämfört med 2016, säger Sara Berntsson, utredare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Under året genomförde de svenskregistrerade tunga lastbilarna knappt 42 miljoner varutransporter inom och utom Sverige. Totalt kördes drygt tre miljarder kilometer. Nästan samtliga transporter, knappt 99 procent, genomfördes helt inom Sveriges gränser.

Totalt lastades drygt 455 miljoner ton gods. Endast en dryg procent av det lastade godset fraktades utomlands, antingen med svenska lastbilar över Sveriges gräns eller av svenska lastbilar mellan eller inom ett annat land än Sverige. Den största delen, nästan tre fjärdedelar, av allt gods som lastas i Sverige för inrikes transporter lossas sedan i samma län.

Av de 2,8 miljarder kilometer som kördes inom Sverige var knappt 0,5 miljarder (17 procent) så kallade tomtransporter. Detta är i nivå med föregående år. Störst andel kilometer utan last hade transporter med produkter från kol, råolja och naturgas (4 av tio körda kilometer utan last) följt av jordbruk, skogsbruk och fiske, där rundvirkets tomtransporter utgjorde 45 procent.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*