annons
Hem » Artiklar » Miljö » Miljövänlig asfaltering i Uppsala

Miljövänlig asfaltering i Uppsala

NCC fortsätter asfaltera i Uppsala efter att ännu en gång vunnit kommunens upphandling avseende beläggningsarbeten, berättar NCC i ett nyhetsmeddelande. En nyckel i upphandlingen var Uppsala kommuns tydliga krav på miljö och hållbarhet.

– Vi uppfyller kommunen högt ställda krav inom det här området. NCC:s medvetna satsning att ställa om till förnybart bränsle i våra asfaltsverk bidrar både till NCC:s minskning av koldioxidutsläpp samt att vi även klarar våra kunders miljö- och hållbarhetsmål, säger Andreas Linder, Region Manager, NCC Industry.

Asfalten som används i Uppsala hämtas från NCC:s miljöanpassade asfaltsverk i Arlanda. Där använder man pellets och tillverkar NCC Green Asphalt, en miljöanpassad asfalt som tillverkas vid lägre temperatur vilket innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt.

– Tack vare uppdraget för Uppsala kommun kommer vi även i fortsättningen att sysselsätta cirka 25 personer och räknar vi med våra underentreprenörer sysselsätts ytterligare cirka 10-15 personer, säger Maths Eklund, Site Manager, NCC Industry.

– På prov gör vi nu farthinder på Vårdsätravägen som har mindre negativ påverkan för förare av bussar och annan tung trafik. Vi har tidigare gjort den här typen av farthinder i Göteborg, och vi hoppas och tror det ska falla väl ut även här i Uppsala, berättar Maths Eklund.

Ramavtalet med Uppsala kommun har ett värde på 20 miljoner per år och löper från 1 februari 2019 i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Uppdraget orderanmäls årsvis i affärsområde NCC Industry.

Avtalet avser Uppsala kommun och de kommunala bolagen Uppsala Vatten och Avfall, Fyrishov AB, Uppsala Sport och Rekreationsfastigheter AB.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*