annons
Hem » Notiser » Minskad försäljning i coronatider för Volvo

Minskad försäljning i coronatider för Volvo

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen har kommenterat resultat för första kvartalet 2020 i en pressrelease så här:

”Det första kvartalet 2020 påverkades av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av COVID-19-pandemin. Dessa började påverka vår verksamhet i Kina i februari och hade sedan en betydande påverkan på koncernen från mitten av mars, när vår globala leveranskedja bröts och produktionen stoppades i de flesta delar av vår verksamhet. Den minskade produktionen och den lägre efterfrågan påverkade både koncernens försäljning och lönsamhet negativt under Q1. Nettoomsättningen minskade med 15% till 91,4 miljarder kronor. Vårt justerade rörelseresultat uppgick till 7,1 miljarder kronor (12,7) med en marginal på 7,8% (11,8). Kassaflödet var negativt med 4,1 miljarder kronor med den normala, säsongsmässiga effekten från ökat rörelsekapital. Vi bibehåller en stark finansiell ställning med en nettokassa på 57,8 miljarder kronor i industrirörelsen, exklusive pensions- och leasingskulder”, säger”.

•    I Q1 2020 uppgick nettoomsättningen till 91,4 miljarder kronor (107,2). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 16%.

•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.140 Mkr (12.696), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,8% (11,8).

•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 7.374 Mkr (14.162).

•    Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 261 Mkr.

•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,30 kronor (5,22).

•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var negativt med 4.117 Mkr (positivt 2.754 Mkr).

•    Betydande påverkan från COVID-19 från mitten av mars.

•    Årsstämma kommer att hållas den 18 juni 2020.

•    Volvokoncernen och Daimler Truck AG avser att bilda ett samriskbolag för utveckling och storskalig produktion av bränsleceller.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*