annons
Hem » Artiklar » Miljö » Minskad trängsel i Stockholm

Minskad trängsel i Stockholm

De första siffrorna från första arbetsveckan med förändrad trängselskatt i Stockholm visar att minskningen av trafiken skett med drygt 10 procent över betaltid såväl in och ut ur innerstaden (-12 procent) som på Essingeleden (-11 procent).

Trafikminskningen är ungefär lika stor i högtrafiktid som under betaltid.

WSP har för Trafikverkets räkning gjort mätningar på den första arbetsveckans (11-15/1) trafikflöden i Stockholm efter trängselskattens förändring den 1 januari 2016. Mätningarna visar att trafiken under betaltid minskat med 12 procent in och ut ur Stockholms innerstad och med 11 procent på Essingeleden.

– Trängselskatten har definitivt förbättrat framkomligheten, säger projektledare Birger Höök på Trafikverket, men vi måste tolka dessa siffror med försiktighet. Det handlar om bara fem dagars mätning under en period som normalt sett innebär lite mindre trafik än andra tider på året.

Delar av minskningen beror på att trafiken är något lugnare i början på januari. Den förändrade trängselskatten beräknas svara för en trafikminskning med 5 procent ut och in i innerstaden samt med 8 procent på Essingeleden.

Minskningen i morgonens högtrafik ligger på ungefär samma nivå som under betaltid, dvs 6 procent för såväl innerstaden som på Essingeleden. På sikt förväntas trafikminskningar under högtrafiktid på cirka 10 procent.

– Januari är oftast en lugn trafikmånad, vilket innebär att trängseln i högtrafik inte är lika omfattande som under resten av året, vilket kan förklara att trafiken inte har minskat mer, säger Birger Höök. Vi har nya mättillfällen i mars och i oktober, och då kan vi följa utvecklingen av trafikflödena. Det finns mycket som påverkar, till exempel väderläget, trafikarbeten i stan och hur trafiken varierar över året.

Restiderna har generellt sett blivit kortare efter nyår. I innerstaden har de blivit betydligt kortare, framför allt i norrgående riktning. På Essingeleden har restiden minskat med cirka 7 minuter i södergående riktning, men inte nämnvärt i norrgående riktning i morgontrafiken.

Enligt Trafik Stockholm flyter trafiken bättre på Essingeleden och på Södra länken efter förändringen. Södra länken har inte behövt stängas vid något tillfälle under mätveckan på grund av höga trafikvolymer. På Essingeleden är köerna kortare och avvecklas snabbare.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*