annons
Hem » Notiser » Nästan hälften av de tunga fordonen är överlastade
Foto: Trafikverket/Ulf Palm

Nästan hälften av de tunga fordonen är överlastade

Mätningar på 31 platser i landet under 2019 visar att 45 procent av de tunga fordonen är överlastade. Enligt ett pressmeddelande från Trafikverket är detta ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet.

– Trafikverket ser mycket allvarligt på detta. Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan ger ökade kostnader för reinvestering, drift- och underhåll. I förlängningen leder det till försämrad möjlighet att utföra åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet, säger Lennart Kalander, chef för nationell planering vid Trafikverket.

Bristande regelefterlevnad när det gäller vikter ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen. Dessutom ökar risken för olyckor i och med att fordonens egenskaper försämras. Det kan i sin tur leda till stora restidsförluster på grund av stillastående trafik, speciellt vintertid, eftersom lastbilar med släp har en tendens att ställa sig på tvären över körbanan.

– Att fordon är rätt lastade är bra för branschen, trafiksäkerheten och vägarnas livslängd, säger Lennart Kalander.

Mätningarna har gjorts vid 31 platser runt om i landet. Fordonen behöver inte stanna utan vikten mäts när de passerar. Andelen överlaster har ökat betydligt de senaste fem åren. Under 2014 uppmättes en andel på cirka 25 procent. Året därpå, 2015, ökade andelen till cirka 35 procent.
Under perioden 2016–2019 ökade andelen överlaster ytterligare och ligger nu på cirka 45 procent.

 

SÅ: Överlaster måste minska

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*