annons
Hem » Artiklar » NCC minskar klimatpåverkan

NCC minskar klimatpåverkan

Klimatet är i högsta grad aktuellt med ny forskningsrapport från FN:s klimatforskare, Greta Thunberg i USA och Donald Trump som tvekande möter henne i sitt Twitter-flöde. Transportnäringen får ofta skulden för hotet mot vårt klimat men inom näringen tas det aktiva steg för att minska klimatpåverkan. Vi har letat upp några exempel och börjar med NCC som berättar att de på bara sju år har konverterat 25 av ett 30-tal asfaltverk i Sverige till att drivas med biobränsle. Förhoppningarna om en liknande utveckling i övriga nordiska länder är stor.

Asfalt består av krossad sten blandad med ett bindemedel som kallas bitumen. Blandningen hettas upp. Traditionellt har detta gjorts med eldningsolja som bränsle. Men tack vare gynnsamma skattelagar i Sverige är det sedan en tid subventionerat att använda biobränsle i stället. I NCC:s fall är det träpellets som eldas. Det är en egenutvecklad metod som NCC har patent på.

– Vi har tagit stora steg på relativt kort tid. 2012 konverterade vi det första verket i Eskilstuna och redan är det närmare 80 procent av våra svenska asfaltverk som drivs med biobränsle, säger Jacob Jansson, teknisk chef för Division Asfalt.

Utöver konverteringen i Sverige, som pågår och där fler verk kommer att konverteras i närtid, har NCC också köpt ett pelletsdrivet verk i Norge. Detta trots att Norge i dagsläget inte erbjuder några skattefördelar som gör det gynnsamt att använda träpellets före fossila drivmedel.

– Att konvertera ett verk innebär en kostnad vilket svenska staten valt att kompensera genom investeringsstöd. I de övriga nordiska länderna är inte skattelagarna lika gynnsamma som i Sverige. Men vi har ändå valt att satsa på träpellets i Norge, till att börja med, för vi ser att det här är framtiden. Så vi har stora förhoppningar på att förutsättningarna i resten av Norden kommer att förändras och göra konvertering mer gynnsamt. Vi ser satsningen som en långsiktig investering, säger Jacob Jansson.

Det finns också en tydlig, ökande kundefterfrågan när det gäller asfalt som produceras med lägre Co2-utsläpp.

– Vi ser redan att det kommer allt fler avtal där sådan asfalt efterfrågas. Utvecklingen går inte så snabbt som man kunnat tro, men vi är säkra på att det i närtid kommer vara en självklarhet att den asfalt som köps ska vara biobränsleframställd. När alla våra verk har konverterats kommer vi ha reducerat våra Co2-utsläpp till i stort sett noll.

Att NCC satsat på att arbeta med biobränsle inom just asfaltsproduktionen ser koncernens hållbarhetschef Christina Lindbäck som positivt.

– Vi har börjat miljömålsarbetet enligt skolboken och börjat arbeta med de utsläpp som vi själva har rådighet över där just asfaltstillverkningen och våra egenägda arbetsfordon varit den största källan, säger hon och fortsätter:

– Med lärdomarna vi har ifrån det här arbetet tar vi nu nästa steg och kartlägger systematisk de material vi använder i produktionen. Här har vi i byggbranschen en resa att göra då vi är stora materialanvändare.

– 2016 började vi mäta våra utsläpp i asfaltsproduktionen på ett mer effektivt sätt och det har verkligen gett effekt då närmare 80 procent av våra svenska verk i stort sett inte har några Co2-utsläpp längre. De lärdomar som vi gjort och fortsätter göra kommer vi kunna tillämpa inom andra delar av NCC:s verksamhet. Så det finns många fördelar med att använda kunskapen med hur vi jobbar med asfalt idag och i framtiden för att nu ta nästa steg, säger Christina Lindbäck.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*