annons
Hem » Artiklar » Nio etapper av E20 byggs ut

Nio etapper av E20 byggs ut

Fyra miljarder kronor avsätts till en utbyggnad av E20. En gemensam kraftsamling innebär att fler delar av Europavägen blir motorväg eller fyrfältsväg än vad som tidigare föreslagits.

Staten, Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handelskammaren satsar gemensamt fyra miljarder kronor på E20. Genom underavtal är kommuner, Region Örebro och Sparbanksstiftelser i Skaraborg med på satsningen. Staten svarar för 2,7 miljarder kronor, övriga finansiärer för 1,35 miljarder. Tillsammans med de fyra etapper som beslutades av regeringen 2010 innebär fredagens avtal att nio etapper av E20 ska byggas ut och förbättras till en sammanlagd kostnad av 6,5 miljarder kronor.

– Vi ser mycket positivt på att samverka kring finansieringen när det går att förena vårt uppdrag med mål som drar åt samma håll. Det här avtalet gör att vi tillsammans kan bygga de lite drygt elva mil som återstår för att skapa en trafiksäker E20, säger Håkan Wennerström, regional direktör vid Trafikverket.

När E20 är ombyggd och upprustad kommer vägen att vara mötesfri och säkrare än idag. Det innebär också att hela sträckan från Göteborg via Örebro till Stockholm blir mötesseparerad.

– Trafikolyckorna har avlöst varandra samtidigt som andelen gods på vägen har ökat. Det är helt nödvändigt med en rejäl satsning på E20 för att få ner olycksriskerna på vägen och för att öka framkomligheten för allt större godsmängder. Ju smidigare vi når varandras orter, desto fler arbetsplatser och utbildningar kan vi dessutom få tillgång till, säger Jonny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen.

– Detta är en milstolpe för Skaraborg, vår industri och arbetspendling, men framför allt en milstolpe för hela Västsverige. Denna historiska överenskommelse visar vår styrka och att vi enas och jobbar tillsammans för hela Västsveriges utveckling säger Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och en del av huvudvägnätet för långväga godstransporter, andelen godstrafik är cirka 20 procent. Vägen har betydelse för företagen och deras möjligheter att exportera och expandera, bland annat genom kopplingen till Göteborgs hamn.

Fakta

Totalt 112 kilometer väg byggs ut där 22 kilometer får motorvägsstandard och 68 kilometer blir fyrfältsväg med 2+2-standard.

Avtalet omfattar följande etapper

  • Förbi Vårgårda 4 km mötesseparerad väg inklusive en trafikplats
  • Vårgårda–Vara 26 km landsväg som bli mötesseparerad väg, varav 15 km 2+2-väg
  • Förbi Skara 8 km landsväg som mötesseparerad väg, varav 3 km 2+2-väg
  • Götene–Mariestad 20 km mötesseparerad 2+2-väg
  • Förbi Mariestad 17 km mötesseparerad 2+2-väg

De sträckor som beslutades av regeringen 2010 är

  • Tollared–Ingared, 4 km motorväg, byggstart 2017.
  • Genomfart Alingsås, 5 km fyrfältsväg med uppgraderade trafikplatser, byggstart 2017–19.
  • Alingsås–Vårgårda, 18 km motorväg, byggstart 2015 (deletapp), övriga delar 2018-2019.
  • Förbi Hova, 10 km mötesseparerad väg varav 8 km 2+2-väg och 2 km 1+1-väg, byggnation 2016–18.

Huvudavtalet har tecknats mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. Underavtal har tecknats mellan kommunerna och respektive kommunalförbund.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*