annons
Hem » Artiklar » Nio nya fartkameror i Västernorrland
Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra (arkivbild)

Nio nya fartkameror i Västernorrland

Nu sätter Trafikverket upp nio nya trafiksäkerhetskameror i Västernorrland. Syftet är enligt Trafikverket inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Enligt myndigheten räddar trafiksäkerhetskamerorna 20 liv per år i landet.

I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år. En sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar cirka 20 liv per år, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket i pressmeddelandet.

De nya trafiksäkerhetskamerorna sätts upp längs följande vägar:

Väg 83 Östavall, 2 kameror

E14 Sundsvall, 2 kameror

E4 Antjärn, 2 kameror

E4 Själevad – Örnsköldsvik, 2 kameror

E4 Örnsköldsvik, 1 kamera

Västernorrland har nu cirka 66 trafiksäkerhetskameror.

Trafiksäkerhetskamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

– Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi vill göra allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*