annons
Hem » NORDIC TROPHY 2020

NORDIC TROPHY 2020

(English, please scroll down)  

Välkommen att anmäla ditt fordon
I år arrangeras Nordic Trophy på Trailer Trucking Festival på Mantorp Park 18-19 september. Tävlingen avgörs lördagen den 19 september.
Bland alla dem som anmäler sig kommer 150 bilar att utses till Utmanarklassen av arrangörsteamet och tävla tillsammans med de tio bilarna i Mästarklassen. Besked lämnas via mail när urvalsprocessen för just din bil är färdig.

För att vi ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt är det viktigt att du skickar in bilder (gärna flera) och delger oss så mycket information som möjligt om just din bil. Bygger du en ny bil och inte har några bilder är skisser/ritningar på hur bilen är tänkt att se ut ett plus.
Tycker du att din bil är intressant för klassen Bästa Påbyggnad är det extra viktigt att noga beskriva byggnationen då bilarna nomineras för bedömning i denna klass.

Tio joker-platser
140 av de 150 utmanarna utses på förhand. De sista bilarna i Utmanarklassen utses sedan på plats på Mantorp Park genom att arrangörsteamet delar ut tio joker-platser till tävlingen.

Alla övriga deltar ändå i festligheterna men utom tävlan. Totalt kommer vi ha plats för omkring 400 bilar på Mantorp Park.

Anmälan 2020

Anmälningsavgift

För den som anmäler sig till 2020 års startfält i Nordic Trophy utgår en deltagaravgift på 500 kr (Ingår: inträde, uppställningsplats, 6 nr av tidningen Trailer).

Faktura med deltagaravgift på 500 kronor skickas till den adress som anmälaren uppgivit.

Är du Trailerprenumerant? Då står vi för anmälningsavgiften. Fyll i ditt prenumerationsnummer (har du inte ditt prenumerationsnummer till hands titta på ditt TTT-kort, din senaste faktura eller ta kontakt med vår kundservice på: kundservice@trailer.se, tel: 0455-30 29 30)

 

 

Welcome to register your vehicle

This year the Nordic Trophy Competition is part of the Trailer Trucking Festival held at Mantorp Park, close to Linköping, on September 18-19th. The competition will be settled on Saturday, September 19th.

Among all those who sign up 150 trucks will be appointed to the Challengers’ Class (Utmanarklassen) by the Nordic Trophy Committee and compete with the 10 trucks in the Champions’ Class.

In order for us to make an assessment as fair as possible, it is important that you submit photos (preferably several) and share as much information as possible about your particular truck. If you build a new truck and do not have any pictures, sketches/drawings of what the truck is supposed to look like are an advantage.

Do you think your truck is of interest to the superstucture class, it is extra important to carefully describe the construction as the trucks are nominated for assessment in this class.

Ten wild cards

140 of the 150 challengers are appointed in advance. The last trucks in the Challengers’ Class (Utmanarklassen) are then appointed on site at Mantorp Park by the Nordic Trophy Committee, distributing ten wild cards to the competition.

All the rest still participate in the festivities but outside the competition. In total, we will have space for about 400 trucks at Mantorp Park.

Application 2020

Registration fee

For those who sign up for the 2020 start field in the Nordic Trophy, a participation fee of SEK 500 is payable (Includes: entry, showroom, 6 issues of Trailer Magazine).

An invoice with a participation fee of SEK 500 is sent to the address provided by the notifier.

Are you already a Trailer subscriber? Then we are responsible for the registration fee. Fill in your subscription number (if you do not have your number at hand look at your TTT card, your newest invoice or contact our customer service at: kundservice@trailer.se, tel: +46 455 30 29 30)