annons
Hem » NORDIC TROPHY 2020

NORDIC TROPHY 2020

(English, please scroll down)  

Välkommen att anmäla ditt fordon

Bland de anmälda bilarna kommer 120 att plockas ut till årets startfält av Nordic Trophys arrangörsteam. Besked lämnas via mail när urvalsprocessen för just din bil är färdig.

För att vi ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt är det viktigt att du skickar in bilder (gärna flera) och delger oss så mycket information som möjligt om just din bil. Bygger du en ny bil och inte har några bilder är skisser/ritningar på hur bilen är tänkt att se ut ett plus.

Tycker du att din bil är intressant för klassen Bästa Påbyggnad är det extra viktigt att noga beskriva byggnationen då ett antal bilar kommer att nomineras speciellt för bedömning i denna klass.

Anmälan 2020

Om din bil blir uttagen

För den som nomineras till Nordic Trophy 2020 utgår en deltagaravgift på 500 kr (Ingår: inträde, uppställningsplats, 6 nr av tidningen Trailer).

Faktura med deltagaravgift på 500 kronor skickas till den adress som anmälaren uppgivit.

Är du Trailerprenumerant? Då står vi för anmälningsavgiften. Fyll i ditt prenumerationsnummer (har du inte ditt prenumerationsnummer till hands titta på ditt TTT-kort, din senaste faktura eller ta kontakt med vår kundservice på: kundservice@trailer.se, tel: 0455-30 29 30)

 

 

Welcome to register your vehicle

Among the registered trucks, 120 will be selected for this year’s competition by Nordic Trophy’s organization team. Notification is given by email when the selection process for your particular truck is complete.

In order for us to make an assessment as fair as possible, it is important that you submit photos (preferably several) and share as much information as possible about your particular truck. If you build a new truck and do not have any pictures, sketches/drawings of what the truck is supposed to look like are an advantage.

Do you think your truck is of interest to the superstucture class, it is extra important to carefully describe the construction as the trucks are nominated for assessment in this class.

Application 2020

If your truck gets selected

For those who are nominated for the 2020 start field in the Nordic Trophy, a participation fee of SEK 500 is payable (Includes: entry, showroom, 6 issues of Trailer Magazine).

An invoice with a participation fee of SEK 500 is sent to the address provided by the notifier.

Are you already a Trailer subscriber? Then we are responsible for the registration fee. Fill in your subscription number (if you do not have your number at hand look at your TTT card, your newest invoice or contact our customer service at: kundservice@trailer.se, tel: +46 455 30 29 30)