annons
Hem » Nordic Trophy 2021

Nordic Trophy 2021

(English, please scroll down) 

Välkommen att anmäla ditt fordon
I år utgör Nordic Trophy en del av Trailer Trucking Festival som arrangeras på Mantorp Park den 8-9 oktober. Tävlingen avgörs lördagen den 9 oktober.
Bland alla dem som anmäler sig kommer 150 bilar att utses till Utmanarklassen av arrangörsteamet och tävla tillsammans med de tio bilarna i Mästarklassen. För att vi ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt är det viktigt att du skickar in bilder och delger oss så mycket information som möjligt om just din bil. Tycker du att din bil är intressant för klassen Bästa Påbyggnad är det extra viktigt att noga beskriva byggnationen.

Tio joker-platser

140 av de 150 utmanarna utses på förhand. De sista bilarna i Utmanarklassen utses sedan på plats på Mantorp Park genom att arrangörsteamet delar ut tio joker-platser till tävlingen.

Alla övriga deltar ändå i festligheterna men utom tävlan. Totalt kommer vi ha plats för omkring 400 bilar på Mantorp Park.

Anmälan 2021

 

Welcome to register your truck

This year the Nordic Trophy Competition is part of the Trailer Trucking Festival held at Mantorp Park, close to Linköping, on October 8-9th. The competition will be settled on Saturday, October 9th.

Among all those who sign up 150 trucks will be appointed to the Challengers’ Class (Utmanarklassen) by the Nordic Trophy Committee and compete with the 10 trucks in the Champions’ Class.

In order for us to be able to make an assessment as fair as possible, it is important that you submit photos and provide us with as much information as possible about your particular truck. If you think your truck is suitable for the class Best Bodywork, it is especially important to carefully describe the construction.

Ten wild cards

140 of the 150 challengers are appointed in advance. The last trucks in the Challengers’ Class (Utmanarklassen) are then appointed on site at Mantorp Park by the Nordic Trophy Committee, distributing ten wild cards to the competition.

All the rest still participate in the festivities but outside the competition. In total, we will have space for about 400 trucks at Mantorp Park.

Application 2021