annons
Hem » Notiser » Nordiska åkare presenterar fossilfri färdplan

Nordiska åkare presenterar fossilfri färdplan

På fredagen möttes den nordiska åkerinäringen för att arbeta fram en färdplan mot att nå fossilfrihet. Tillsammans med 2030-sekretariatets Mattias Goldmann genomförde Sveriges Åkeriföretag en workshop. Prioriterade åtgärder är längre och tyngre fordon, förnybart drivmedel och tydliga och ambitiösa styrmedel.
– De nordiska länderna har ibland andra förutsättningar än resten av Europa, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig i Sveriges Åkeriföretag. Det ser vi inte minst i Europas inställning till biodrivmedel. Ett land med rik skogsindustri ser potentialen i att producera förnybart för transportsektorn. Många andra EU-länder ser biodrivmedel i termer av markanvändning och ohållbar konkurrens med matproduktion. En av Sveriges viktigaste uppgifter är att tydligt markera att det går att göra hållbara biodrivmedel av skogsråvara.
Inom Nordic Logistics Assosiation med säte i Bryssel, träffas den danska, svenska, norska och finska åkerinäringen med jämna mellanrum. Frågor som cabotage och konkurrenskraft ligger ofta högt på agendan. Under sommaren ska EU-kommissionen lansera ett lagpaket för en grönare transportsektor, och Miljömålsberedningen presenterar inom kort sina sektorsspecifika förslag.
– När vi tar pulsen på inställningen till lastbilar och godstransporter märker vi att det finns myter om lastbilar som är svåra att slå hål på, säger Tove Winiger. Som opinionsbildare och företrädare för åkerinäringen lyfter vi fram det goda arbete transportföretagarna gör. En vanlig föreställning är till exempel att det finns en stor potential att flytta över godstransporterna från väg till järnväg eller sjö. Vi tror att den potenitalen är grovt överskattad – våra transporter är i allmänhet mycket korta.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*