annons
Hem » Artiklar » Nu rullar de första eldrivna Scaniorna på elvägar

Nu rullar de första eldrivna Scaniorna på elvägar

Den elektrifierade vägen för tunga lastbilar i Mellansverige är nu nästan klar. Den första eldrivna lastbilen börjar rulla längs den två kilometer långa teststräckan på en vanlig väg nära Gävle nu i maj. Projektet lär vara Världens första i sitt slag på en allmän väg.

På motorvägen E16 utanför centrala Gävle pågår nu de sista förberedelserna för en elektrifierad väg för tunga lastbilar. När luftledningar är dragna längs den två kilometer långa raden av elstolpar, kommer allt att vara redo för de första testkörningarna av de eldrivna lastbilarna från Scania. Lastbilarna är utrustade med strömavtagare på taket.

– Under de två år som testen pågår, kommer vi att kunna visa potentialen för att driva tunga fordon utan att använda fossila bränslen och med hjälp av elektrifiering, säger Anders Berndtsson, strateg inom forskning och innovation på Trafikverket som är en av de viktigaste finansiärerna av projektet.

Sveriges nationella mål, att landets fordonsflottan vara fossilbränslefritt 2030 och att hela samhället att vara fossilbränslefritt år 2050, är viktiga orsaker till att det här projektet skapats och fått stöd från Trafikverket.

Magnus Ernström, Region Gävleborg’s chef för projektet och Anders Berndtsson, strateg på Trafikverket.

Magnus Ernström, Region Gävleborg’s chef för projektet och Anders Berndtsson, strateg på Trafikverket.

– Vi hoppas att testerna kommer att visa att elvägarna fungerar ur en teknisk synvinkel, att de fungerar tillsammans med andra typer av trafik, och att de är säkra, fortsätter Berndtsson . Den största fördelen med projektet är att vi påskyndar processen att elektrifiera viktiga transportvägar, och att vi får en bra grund för att fatta beslut om hur man ska gå vidare för att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon.

Magnus Ernström, som är Region Gävleborg chef för projektet, säger att en av anledningarna till att regionen valde att engagera sig var förhoppningen om att kunna attrahera nya investeringar.

–Vi vill också att investera i ny teknik runt den här tekniken så att våra företag kan utveckla nya produkter och tjänster, säger han. För det tredje vill vi se en full utbyggnad av elvägarna från hamnen i Gävle till Borlänge om tekniken fungerar så bra som vi förväntar oss att den gör.

Ernström hoppas naturligtvis att projektet kommer att innebära betydande fördelar för regionen.

– Det är nu upp till oss att göra något positivt med den nya tekniken och visa på de möjligheter som elvägarna ger. Det är samtidigt extra kul att vara först i världen med en så här viktig innovation, säger han. Vi är övertygade om att detta kan innebära miljövänligare och betydligt mer ekonomiskt fördelaktiga transport, både för storindustrin och mindre företag.

Elvägen invigs vid en ceremoni den 22 juni. Projektet är ett samarbete mellan svenska företag och den akademiska världen samt myndigheter.  Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania och Siemens är de främsta finansiärer och Region Gävleborg samordnar projektet.

 

Klicka här för att se hur elvägarna fungerar

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*