annons
Hem » Artiklar » Ny expertgrupp ska främja säkra rastplatser i EU

Ny expertgrupp ska främja säkra rastplatser i EU

400 000 säkra parkeringsplatser saknas i EU. Detta är slutsatsen av en undersökning som Europeiska kommissionen offentliggjorde i går. Samtidigt konstaterar man att antalet stölder från lastbilar ligger på rekordnivåer och att 75 procent av dem sker mot lastbilar parkerade på osäkra parkeringar. Som ett svar på den kritiska situationen har EU-kommissionen besluta att främja uppbyggnaden av säkra rastplatser, bland annat genom att tillhandahålla finansiering ur EU:s fond för europeiska infrastrukturprojekt (CEF) samt att inrätta en expertgrupp för framtagande av en standard för hela EU.

I ett pressmeddelande konstaterar kommissionen att bristen på säkra rastplatser för lastbilstrafiken är stor. Detta skapar obehag och stress för chaufförerna samtidigt som det är oroväckande för godsägarna.

”Chaufförerna har inget annat val än att parkera när körtiden är slut och då förtjänar de en bekväm och säker vila” skriver kommissionen i pressmeddelandet.

Mot bakgrund av detta initierade Europaparlamentet en studie i syfte att få fram förslag på lösningar och förbättringar.

Studien konstaterar att de nuvarande standarderna för säkra parkeringsplatser varierar kraftigt och att många av dessa rastplatser inte granskas. Detta medför osäkerhet vad gäller vilken säkerhets- och bekvämlighetsnivå som erbjuds för chaufförerna. Studien konstaterar också att det ofta saknas system för bokning i förväg och att systemen – i de fall sådana finns – inte sällan är opålitliga och besvärliga.

Studien föreslår därför en gemensam standard för säkra parkeringsplatser – ”EU-Parking” – från en låg nivå (Brons) via medium (Silver) till högt (Guld och Platinum). Alla med samma lägstanivåer för chaufförerna när det gäller säkerhet och bekvämlighet. Studien föreslår också ett revisionsförfaranden för granskning av rastplatserna, ett gemensamt gränssnitt för bokningssystem samt praktiska och finansiella riktlinjer för utbyggnaden av säkra parkeringsplatser.

I pressmeddelandet skriver kommissionen att man finansierat åtta åtgärder under perioden 2014-17 med en total budget på 45 miljoner euro. Dessutom skapar kommissionen nu en expertgrupp för att ytterligare genomföra och främja undersökningsresultaten.

Expertgruppen kommer att omfatta chaufförer, fackföreningar, transportföretag, lastbilstillverkare, speditörer, godsägare, försäkringsgivare, teknikleverantörer, revisorer, motorvägs- och parkeringsoperatörer samt parkeringsorganisationer. Gruppen kommer att träffas för första gången den 2 april 2019.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*