annons
Hem » Artiklar » Ny högstanivå för Scania

Ny högstanivå för Scania

Scanias nettoomsättning steg till 36,1 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till en nya högstanivå på 4,2 miljarder vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 procent. Enligt ett pressmeddelande är det högre fordons- och servicevolymer, valutaeffekter och marknadsmix som drog upp siffrorna medan högre produktionskostnader på grund av övergången i Latinamerika och störningar i leverantörs-kedjan påverkade resultatet negativt.

– Scanias sista PGR-lastbil har rullat ut från monteringen och nu tillverkas enbart lastbilar ur det nya lastbilsprogrammet i hela det globala produktionssystemet. Övergången slutfördes under kvartalet genom omställningen av produktionen i Latinamerika. Vissa begränsningar i flexibilitet och kapacitet i vårt globala produktionssystem kvarstår och generellt råder fortsatt ett kostnadsläge som är högre än normalt för produkt och produktion relaterade till nya lastbilsgenerationen. Åtgärderna som har satts in för att normalisera kostnadsnivåerna fortskrider, säger Scanias vd Henrik Henriksson i en kommentar.

Serviceintäkterna under första kvartalet 2019 uppgick till rekordhöga MSEK 7 166 (6 500), en ökning med 10 procent. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på MSEK 345 och bibehöll trenden med ökad lönsamhet.

Orderingången för lastbilar sjönk med 9 procent i första kvartalet 2019 jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt god tack vare det positiva konjunkturläget. I Latinamerika är efterfrågetrenden positiv tack vare återhämtningen i Brasilien. Efterfrågan i Eurasien påverkades negativt av en avmattning i Ryssland. I Asien sjönk orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern, medan efterfrågan i övriga delar av Asien var fortsatt god. Även buss påverkas negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern och total orderingång för buss är 28 procent lägre än föregående år. För affärsområdet Engines är efterfrågan fortsatt på en hög nivå.

– Vi ser ett allt starkare intresse för våra gaslastbilar. När staden Bogota förnyade sitt BRT-system (Bus Rapid Transit) valde TransMilenio 741 Scania Euro 6 gasbussar, de renaste och tystaste bussarna på den colombianska marknaden. Scania ska också leverera 100 gaslastbilar till en kund i Tyskland för transporter till dagligvaruhandeln. Oavsett om de drivs med biogas eller naturgas har Scanias gasmotorer i grunden samma tekniska lösning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är biogas att föredra eftersom detta bränsle minskar CO2-utsläppen med upp till 90 procent (20 procent med naturgas). Användningen av biogas hämmas dock av bristen på bränsle. Därför arbetar Scania aktivt i olika partnerskap för att säkra produktionen av biogas och därmed möjliggöra ett bredare genomslag för hållbara gaslösningar, säger Henrik Henriksson.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*