annons
Hem » Artiklar » Nya delar av väg 50 öppnas vid Ludvika

Nya delar av väg 50 öppnas vid Ludvika

Måndag 19 juli 2021 öppnar trafikverket den nya delen av väg 50 från Lyviksberget ner förbi den nya gång- och cykelporten vid Lorensberga/Notgården och fram till där den nya cirkulationsplatsen väg 50/Gonäsvägen/Snöåvägen ska byggas. Gång- och cykelporten är inte helt färdigställd då asfaltering kommer ske vid ett senare tillfälle i höst och invändig utsmyckning sker under nästa år. Men redan nu kommer den att tas i bruk för att underlätta för fotgängare och cyklister.

I samband med att väg 50 öppnas för trafik kommer trafiken att ledas om vid korsningen väg 50/Gonäsvägen/Snöåvägen på en tillfällig väg mellan den nya väg 50 och järnvägen. Detta för att bland annat göra plats så bygget av den nya cirkulationsplatsen och två nya gång- och cykelportar vid Gonäsvägen och Snöåvägen kan börja. Trafiken från Snöåvägen kommer att ledas om söder om korsningen in på nya väg 50. Trafiken från Gonäsvägen ut på väg 50 kommer att stängas av och ledas om via anslutningen till väg 50 uppe på Lyviksberget. Eftersom det inte kommer vara möjligt att passera väg 50 via Gonäsvägen är det viktigt att de som går eller cyklar använder den nya gång- och cykelporten vid Lorensberga/Notgården eller den som finns närmare centrum.

Byggnationen av dessa delar beräknas bli klart runt årsskiftet 2021/2022. Det kommer att pågå arbeten i projekt genomfart Ludvika hela sommaren.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*