annons
Hem » Notiser » Nya i Transportstyrelsens topp
Anita Johansson och Peter Norman. Foto: Marit Johansson och Johan Ödman.

Nya i Transportstyrelsens topp

Regeringen har fattat beslut om att utse myndighetens nuvarande styrelseordförande Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Anita Johansson ersätts av Peter Norman som styrelseordförande. Regeringen har även fattat beslut om två nya ledamöter till styrelsen; Staffan Bengtsson och Anna-Lena Östborg.

– Jag välkomnar Anita Johansson till Transportstyrelsen och räknar med att hennes breda erfarenhet och kompetens kommer att vara ett bra tillskott i ledning och styrning av vår komplexa verksamhet, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Regeringen har utsett Peter Norman att ersätta Anita Johansson som styrelseordförande. Peter har tidigare varit bland annat finansmarknadsminister och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1992. Han har också arbetat som VD för Sjunde AP-fonden och direktör vid Riksbanken.

Utöver Peter Norman har regeringen också utsett två nya styrelseledamöter; Staffan Bengtsson, tidigare överintendent på Statens försvarshistoriska muséer samt Anna-Lena Österborg, överdirektör vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*