annons
Hem » Artiklar » Ökad fokus på nykterhet, hastighet och tekniska kontroller

Ökad fokus på nykterhet, hastighet och tekniska kontroller

Ökat fokus på hastighet och nykterhet i trafiken är några av punkterna i inriktningen för polisens reviderade trafikstrategi. Nu är den beslutad. Dessutom ska fler bilinspektörer utbildas för att möta kraven i de nya EU-direktiven när det gäller teknisk kontroll av tyngre fordon.

– Nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas i trafiken, är ett viktigt samarbete mellan olika aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. Polisen ska stötta det arbetet genom att framför allt prioritera de faktorer som orsakar flest trafikolyckor med döda och allvarligt skadade: För hög hastighet och onyktra förare på vägarna, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg vid polisen.

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten.  Inom trafikområdet innebär det trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande arbete, kontroller av yrkestrafik och brott på väg. Det är en bred verksamhet som bedrivs på alla nivåer inom organisationen.

– Kanske vi själva har skapat missuppfattningen att enbart trafikpoliser jobbar med trafik. Poliser i yttre tjänst är den stora majoriteten som finns på plats ute och bidrar till trafikarbetet i sina planerade trafikkontroller och när de ingriper ute på vägarna.

Kontrollen av yrkestrafiken kräver däremot särskild kompetens och de utförs av poliser och bilinspektörer med särskilda förordnanden. Just nu utbildas nya bilinspektörer i flygande inspektioner, både för lätta och tunga fordon, för att möta kraven i de nya EU-direktiven gällande tekniska kontroller av nyttofordon, det så kallade besiktningspaketet.

– Nästa år kommer ännu fler bilinspektörer att utbildas för att säkerställa polisens förmåga att utföra kontroller av yrkestrafiken.

Trafikpolisverksamheten har haft många naturliga avgångar de senaste åren. Men det finns ett stort intresse för trafikfrågor inom myndigheten och många elever på de övriga kurser polisens kompetenscentrum anordnar:

– Polisen har även gjort förändringar i den omfattande utbildningen till trafikpoliser och delat upp den så att det numera är möjligt gå olika block, till exempel kontroll av taxibilar, kör- och vilotider med mera. Då är det enklare att komplettera med de delar som saknas och utifrån den egna organisationen, säger Ursula Eriksson.

En annan viktigt del av polisens trafikarbete är att kontrollera yrkestrafiken, för att bidra till att yrkestrafiken följer de regler och lagar som finns, men även bidra till sund konkurrens och ökad trygghet på vägarna. Det kan till exempel gälla kontroll av fordon som kör med för tung last eller överskrider kör- och vilotider.

– Där har vi också fått ny lagstiftning och nya metoder som komplement. De gör det möjligt för oss att vidta åtgärder för att hindra fordon som bryter mot lagar och regler att köra vidare, så kallad klampning.

Dessutom ska polisen arbeta förebyggande genom att vara ute längs vägarna, både med manuella och automatiska kontroller. Polisens synlighet gör förare medvetna om risken att bli upptäckta. När polisen planerar sina nykterhetskontroller ska de planeras utifrån de lokala förutsättningarna och genomföras på de platser och tider det finns chans att förhindra påverkade förare från att köra.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*