annons
Hem » Notiser » Ökad kapacitet vid Ånge omlastningsterminal

Ökad kapacitet vid Ånge omlastningsterminal

Ett nytt järnvägsspår vid Ånge bangårds terminalområde kommer halvera lastningstiden för timmer och annat bulkgods. Kapaciteten höjs också när axeltrycket på banan höjs till 25 ton vilket gör att tyngre tåg kan hanteras. Bägge investeringarna ligger i EU-projektet Mittstråket och kommer utföras redan i sommar.

I sommar startar ett stort arbete vid Ånge bangård som kommer få stora effekter för godstrafiken. Bland annat ansluts ett nytt spår till terminalområdet som kommer att halvera lastningstiden för bulkgods, främst skogsprodukter. Arbetet med detta starta enligt ett pressmeddelande i juli och slutföras i november.

Inom ramarna för EU-projektet kommer även spåren inne på bangården att höjas till en axellast på 25 ton. Detta gör det möjligt för tyngre lastade godståg att kunna köra in på bangården. Arbetet med detta kommer vara färdigt i september.

Projekt Mittstråkets investeringar var tidigare planerad till att genomföras 2018 men tidigareläggs till i sommar för att samordnas med Trafikverkets stora investering för kontaktledningsbyte över bangården. Därför kommer stora delar av bangården att stängas under veckorna 26-35.

Projekt Mittstråket har en budget på cirka 323 miljoner varav drygt 153 miljoner kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Ånge kommun är medfinansiär med 2 350 000 kronor i projekt Mittstråket.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*