annons
Hem » Artiklar » Ökad säkerhet vid vägarbete

Ökad säkerhet vid vägarbete

Efter ett antal trafikolyckor och långa köer i anslutning till vägarbetet på E6 vid Varlamotet i Kungsbacka, har Trafikverket nu genomfört flera åtgärder för att minska trafikstörningar och risken för olyckor. Anledningen till vägarbetet är att vägtrummorna som leder Hallabäcken under E6 söder om Varlamotet måste bytas ut och delvis kompletteras med en så kallade rörbro. En rörbro har högre kapacitet att stå emot vattenströmningarna och därmed kan man undvika framtida översvämningar.

Arbetet startade den 12 juli och innebär att avfarten från E6 mot Varla i norrgående riktning är avstängd till mitten av augusti. Trafikanterna får välja en annan avfart för att nå de norra eller centrala delarna av Kungsbacka. Under arbetets andra etapp som startar den 17 augusti påverkas påfarten i södergående riktning; från Kungsbacka och söderut. Längs med sträckan förbi vägarbetet gäller 2+1 körfält, två körfält hålls öppna växelvis i den riktning där det är störst trafikflöde.

– När semestrarna går mot sitt slut kommer trafiken att öka och vi gör vårt yttersta för att anpassa körfälten efter trafikflödet, säger Trafikverkets projektledare Cory Symoens. Vi vill uppmana trafikanterna att om möjligt undvika att åka i rusningstrafik, välja alternativa vägar och helst välja kollektivtrafiken. För att minska risken för olyckor är det också mycket viktigt att man respekterar de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller förbi arbetsområdet.

Trafikverket och deras entreprenör samt polisen har gemensamt sett över hur man kan anpassa trafiken och skyltningen för att minska trafikstörningar och risken för olyckor. Bland annat har man förlängt säkerhetsavståndet till vägarbetet så att trafikanterna får bättre möjligheter att i tid anpassa hastigheten. Eftersom området är backigt med skarpa kurvor och begränsad sikt, har sträckan med begränsad framkomlighet och 2+1 körfält förlängts till söder om Onsalamotet om man kör i norrgående riktning.

Skyltningen som varnar för köer och övrig skyltning har setts över och kompletterats. Tre så kallade TMA-bilar, det vill säga bilar med digital hastighetsskyltning, är utplacerade för att trafikanterna skall vara uppmärksamma och sänka hastigheten. Dessutom har insynsskydd monterats vid vägarbetet för att minska så kallade tittköer genom arbetsområdet.

Sedan dessa åtgärder infördes i början av förra veckan har i dagsläget inga olyckor inträffat.

Måndagen den 17 augusti inleder Trafikverket andra etappen i vägarbetet. Arbetet avslutas i början av oktober. Vägarbetet genomförs främst under sommaren och semestertid för att störa jobbpendlingen så lite som möjligt. En annan anledning är att Länsstyrelsen har satt tidsgränser för arbetet på grund av att det finns ett stort bestånd av havsöring som leker i Hallabäcken. Under sommaren har de passerat bäcken och simmat ut i havet.

  • Säkerhetsavståndet till vägarbetet har förlängts så att trafikanter ska kunna anpassa hastigheten i tid.
  • Sträckan med begränsad framkomlighet och 2+1 körfält har förlängts till söder om Onsalamotet (norrgående riktning).
  • Skyltningen som varnar för köer och övrig skyltning har setts över och kompletterats.
  • Tre bilar med digital hastighetsskyltning är utplacerade för att uppmärksamma trafikanterna på arbetet.
  • Insynsskydd har monterats vid vägarbetet för att minska risken för köer orsakade av trafikanter som åker för titta på arbetsområdet.

– Vi vill uppmana trafikanterna att om möjligt undvika att åka i rusningstrafik, välja alternativa vägar och helst välja kollektivtrafiken. För att minska risken för olyckor är det också mycket viktigt att man respekterar de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller förbi arbetsområdet säger Trafikverkets projektledare Cory Symoens.

Då arbetets andra etapp startar den 17 augusti påverkas påfarten i södergående riktning, från Kungsbacka och söderut. Längs med sträckan förbi vägarbetet gäller 2+1 körfält, två körfält hålls öppna växelvis i den riktning där det är störst trafikflöde.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*