annons
Hem » Artiklar » Ökande försäljning av flytande fordonsgas
Både Scania och Volvo Lastvagnar satsar på flytande fordonsgas som bränsle i sina tunga lastbilar. Gasum är en av de aktörer som bygger tankstationer, med målet att ha 50 stationer i de nordiska länderna 2020. Foto: Energigas Sverige.

Ökande försäljning av flytande fordonsgas

Marknaden för flytande fordonsgas håller på att ta fart ordentligt i Sverige. Ny statistik från SCB visar att försäljningen mer än femdubblades 2019. Under året levererades nästan 1700 ton flytande fordonsgas i Sverige, jämfört med lite drygt 300 ton under 2018.

Enligt Energigas Sverige beror ökningen på att tankstationsnätet har byggts ut i snabb takt, och att lastbilarna som drivs på flytande fordonsgas har börjat rulla ut på vägarna. Andelen biogas är hög, både i den flytande och den komprimerade fordonsgasen.

Genom satsningar som Klimatklivet och Drive LBG byggs marknaden för flytande fordonsgas ut i snabb takt. I slutet av 2018 fanns det 6 tankstationer, den här veckan invigs Sveriges 19:e tankstation i Kalmar. Antalet lastbilar som drivs med flytande fordonsgas, och bidrar till utsläppsminskningar i transportsektorn, har också ökat det senaste året. Andelen biogas i den flytande fordonsgasen ligger på nästan 50 procent, enligt SCB:s statistik.

– Det är jätteroligt att andelen biogas i den flytande fordonsgasen redan är så hög. Det visar att vi är rätt ute i ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”, som vi lämnar över till regeringen 18 mars. Den flytande biogasen är en viktig pusselbit i gasbranschens resa mot fossilfrihet. Samtidigt blir det tydligt att naturgasen fungerar som en brygga över till biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Enligt organisationen görs också satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som hittar nya användningsområden inom tunga transporter, industri och sjöfart.

– Biogasmarknadsutredningen som kom innan jul föreslår premier till svensk produktion av biogas, med extra tillägg för just förvätskning. Alla utredningens förslag måste nu bli politisk verkstad, så att biogasen kan fortsätta bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, säger Maria Malmkvist.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*