annons
Hem » Artiklar » Ökat intresse för flytande gas för tunga lastbilstransporter

Ökat intresse för flytande gas för tunga lastbilstransporter

Intresset för lastbilar som körs på flytande gas ökar allt mer bland åkare och transportköpare som vill minska sina koldioxidutsläpp och kostnader. Detta enligt ett pressmeddelande från Volvo. Därför utrustas nya FH och FM med motorer som körs på flytande naturgas och biogas. Användningen av biogas möjliggör koldioxidneutrala transporter och minskar nettoutsläppen från lastbilen med upp till 100 procent.

– Idag är LNG-drivna lastbilar det mest kommersiellt gångbara alternativet till vanlig diesel för tunga fjärrtransporter. Detta bränsle finns i tillräckligt stora mängder och till ett konkurrenskraftigt pris. Fler gasbilar i drift skapar gynnsamma förutsättningar för att kunna gå över till en större andel flytande biogas över tid, säger Lars Mårtensson, Miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnars drivlina för flytande biogas och naturgas har en energieffektivitet i klass med de dieseldrivna alternativen, men betydligt lägre koldioxidutsläpp. Användning av flytande biogas, även känd som Bio-LNG, minskar nettoutsläppen med upp till 100 procent från ”tank till hjul” (Tank To Wheel, TTW), medan naturgas minskar utsläppen med cirka 20 procent jämfört med vanlig europeisk standarddiesel.

Lars Mårtensson, Miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar.

För att det ska kunna producera tillräckligt med fossilfri biogas behövs dock fler produktionsanläggningar för anaerob nedbrytning av avfall med möjlighet att kyla gasen till flytande form. Enligt pressmeddelandet visar studier att drygt 20 procent av dieselbränslet i Europa skulle kunna ersättas med förnybar bio-LNG-gas till år 2030. Antalet tankstationer för flytande gas ökar ständigt och är redan ett alternativ till diesel på många rutter. Dock måste utbyggnaden fortsätta i takt med att de gasdrivna lastbilarna ökar i antal menar Volvo.

– Genom att investera i LNG-lastbilar visar vi att bio-LNG är ett viktigt alternativ för att minska beroendet av fossil diesel. För att påskynda övergången till klimatneutrala transporter behöver vi fortsätta investera i tankstationer för flytande gas och genomföra åtgärder som gör det lättare för åkarna att investera i tunga gasdrivna fordon, konstaterar Lars Mårtensson.

Ingen enskild energibärare kan möta alla utmaningar relaterade till klimatförändringar. Därför kommer olika typer av bränslen och drivlinor att existera sida vid sida under en överskådlig framtid.

– Nyckeln till att uppnå klimatneutralitet är att vi tar till oss ny teknik. Andelen LNG-lastbilar kommer att öka successivt i Europa, men gaslastbilar kan inte möta alla transportutmaningar. Elektromobilitet kommer att ha en viktig roll både lokalt och regionalt, och utvecklingen av batterier och laddningsinfrastruktur är viktiga faktorer i denna expansion, förklarar Lars Mårtensson.

Elektromobilitet som drivs med vätgasbränsleceller kan på längre sikt minska behovet av batterier vid fjärrtransporter.

– Den tekniska utvecklingen inom vätgasbränsleceller är lovande, men det finns en del praktiska och ekonomiska hinder att övervinna innan den kan ge betydande klimatfördelar i tunga transporter, säger Lars Mårtensson.

Trots alla tekniska framsteg inom elektromobilitet kommer fortlöpande förbättringar av förbränningsmotorns effektivitet att fortsätta spela en nyckelroll för att minska klimatpåverkan under många år framöver.

– Mycket kan göras redan med dagens motorer för att minska klimatpåverkan. Både nya och äldre dieselbilar från Volvo kan till exempel köras på HVO, ett biobränsle som producerar mycket låga koldioxidutsläpp. Utmaningen är att tillgången till biobränslen fortsätter att vara så begränsad, avslutar Lars Mårtensson.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*