annons
Hem » Artiklar » Ökat underhåll i regeringens plan för infrastrukturen

Ökat underhåll i regeringens plan för infrastrukturen

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor där järnvägen får största delen av kakan. När det gäller vägtransporter lyfter man särskilt fram en ökad satsning på vägunderhåll samt skapandet av ett vägnät för BK4. 16,3 miljarder ska gå till så kallat bärighetsåtgärder.

Regeringen gör enligt egen utsago den största järnvägssatsningen i modern tid. Enligt ett pressmeddelande från regeringen är detta möjligt då man satsar totalt 100 miljarder kronor mer på infrastrukturen än i förra planperioden som klubbades under Alliansregeringen.

Totalt satsas 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

De 622,5 miljarderna fördelas på följande sätt:

  • 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar
  • 125 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar
  • 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet

Ökningen av vägunderhållet jämfört med liggande plan landar på sju procent (11 miljarder). Av de 164 miljarder som satsas på området ska 16,3 miljarder användas för bärighetsåtgärder, bland annat åtgärder för att öka delar av vägnätets bärighet till bärighetsklass BK4.

Inom utveckling av transportsystemet finns 193 miljarder som går till så kallade namngivna investeringar, det vill säga objekt som kostar mer än 100 miljoner. Merparten av dessa, 148 miljarder, går till utveckling av järnvägen.

När det gäller vägnätet handlar det framför allt om att förbättra säkerheten på det nationella vägnätet så som mötesseparering på flertalet av återstående sträckor på E4 mellan Hudiksvall och Luleå samt på E20 mellan Örebro och Göteborg och även flera delsträckor på bland annat E10 i Norrbotten.

Någon sexfilig motorväg mellan Vellinge och Helsingborg som många lokalpolitiker i Skåne hoppats på blir det exempelvis inte.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*