annons
Hem » Artiklar » Om femton år kan 2/3 köras på elvägar

Om femton år kan 2/3 köras på elvägar

Trafikverket satsar en miljon kronor på elvägsprojektet vid Arlanda. Pengarna ska användas till projektering för att bygga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Redan hösten 2015 kan elvägen testas i praktiken. På den här försökssträckan väljer man att satsa på Volvos lösning med spår nedfrästa i vägbanan. Scania har istället föreslagit luftledningar.

– Fördelen med just elvägar är att de enkelt kan integreras i befintligt vägsystem. Genom att förverkliga dem kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads.

Trafikverket genomför just nu en unik innovationsupphandling av elvägar. Det ger sitt stöd för att en kilometer, utav den en mil långa vägen mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, ska elektrifieras. Sträckan kommer att trafikeras av lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

Det ekonomiska stödet för projekteringen ges till ett namnstarkt konsortium med WSP Analys & Strategi, Kilenkrysset, Elways, NCC, e-Traction, Arlandastad Holding och Airport City Stockholm (samägt av Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding) och KTH. Den drivande kraften är uppfinnaren och en av ägarna till Elways, Gunnar Asplund som utvecklat tekniken.

– Tekniken bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Nationellt betyder det att endast de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet, behöver elektrifieras. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Utöver en stor sänkning av koldioxidutsläppen skulle de ge en lägre totalkostnad än dagens fossildrivna vägfordon, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

Fullskaliga tester av tekniken bedrivs redan idag, vid Test track 2 i DRIVELAB Stockholm.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Elvägar är ett effektivt och innovativt sätt för att nå både de transportpolitiska målen och målet att bli oberoende av fossilt bränsle till 2030. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med cirka 10 TWh.

4 kommentarer

  1. milton spring

    Om 15 år vill ingen ratta lastbil

  2. det är väl en dum ide med el-vägar när vi inte ska ha några kärnkraftverk kvar i Sverige utan ska förlita oss på dansk kolkraft, blir priset per kilowatt jämfört med annat bränsle så lönar det sig inte för åkerierna.

    • Tokerier. Under överskådlig tid kommer elnäten i Europa balanseras med kol eller gaskondens. Märkligt att elbolagen lyckas lura så många att eldriften är och kommer att vara fossilfri.

  3. Kolkraft är ju inte speciellt miljövänligt heller.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*