annons
Hem » Artiklar » Omfattande fusk med förarkort
Arkivbild. Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra.

Omfattande fusk med förarkort

Två åkerier i Marks kommun har avslöjats för ett omfattande fusk med förarkort. Det var efter att polisen vid ett flertal tillfällen ertappat åkeriets chaufförer med att köra på andras förarkort som fusket avslöjades. Utredning visade att de båda åkerierna har samma bolagsstyrelse och att chaufförerna körde för båda åkerierna.

Under september och oktober 2019 gjorde Transportstyrelsen en företagskontroll av de båda åkerierna. Beslut har nu tagits och vunnit laga kraft i båda ärenden. 

Transportstyrelsen bedömer att chaufförer vid 27 respektive 11 tillfällen kört på annans förarkort under kontrollperioden. Transportstyrelsens utredning visar bland annat att samma förarkort registrerats för användning i de båda åkerierna med mycket snabba kortbyten. 

Vid två tillfällen under 2020 begärde Transportstyrelsen in dokumentation som visade att de chaufförer som funnits med på åkeriernas förarlistor verkligen arbetade för åkerierna. Någon sådan dokumentation har ej lämnats in. Enligt skatteverket finns det inga uppgifter om att chaufförerna fått någon lön av de båda åkerierna. Detta har förklarats med att åkerierna hyrt in chaufförer från ett annat bolag. Man har dock inte berättat vilket detta bolag är. 

Sammanlagt hade åkerierna överträdelser av regelverket för kör- och vilotider samt färdskrivare på 943 500 kronor respektive 402 000 kronor. Sanktionsavgifterna är satta utifrån den årsomsättning som gällde 2018/2019 och då hade de båda bolagen en omsättning på 6,9 miljoner kronor respektive 7,9 miljoner kronor. Sanktionsbeloppen stannar därför på 69 687 kronor respektive 78 965 kronor.

Ett av bolagen ingår i en koncernstruktur där även moderbolaget är ett åkeri. Moderbolaget omsatte 22 miljoner enligt senaste årsredovisningen (2020/06). Detta var en fördubbling jämfört med året innan. 

Företagen har fått chansen att yttra sig över Transportstyrelsen beslut. Detta har man valt att inte göra. De båda åkerierna gick i konkurs i början av januari i år. 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*